Orientačná ponuka


Bratislava

Múzeum mesta Bratislavy - Oficiálne internetové stránky


Vyhľadávanie

 
 

Hlavná ponuka

Preskočiť ponuku

Cesta: Titulka > Domov

 

Zuzana Palicová poverená riadením MMB

Zuzana Palicová
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy poveruje Mgr. Zuzanu Palicovú riadením príspevkovej organizácie Múzeum mesta Bratislavy od 01. 04. 2021.
Kolektív zamestnancov múzea víta novú riaditeľku a želá jej úspešný štart, napĺňanie nových vízií ako aj zachovanie kontinuity prebiehajúcich projektov.
 

 
 


Zuzana Palicová

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu poverilo 25. 3. 2021 Mgr. Zuzanu Palicovú vedením príspevkovej organizácie Múzeum mesta Bratislavy od 01. 04. 2021 do času vymenovania riaditeľa/ky uvedenej mestskej príspevkovej organizácie, ktorý/á vzíde z výberového konania.

Mgr. Zuzana Palicová viac ako 10 rokov pracovne pôsobí v oblasti kultúry. Vyštudovala kulturológiu na Filozofickej fakulte UK, so zameraním na manažment kultúry. Okrem iných inštitúcií pracovne pôsobila niekoľko rokov v Slovenskej národnej galérií, kde sa venovala tvorbe a realizácií programov a nových foriem sprostredkovania umenia a budovania publika.

V rokoch na 2017 až 2019 sa podieľala na programovej revitalizácií Schaubmarovho mlyna SNG v Pezinku. Okrem toho spolupracovala na rôznych kultúrnych a umeleckých projektoch, či už v oblasti nezávislej kultúry alebo napr. so Slovenským centrom dizajnu.

Od roku 2019 pracovala na Oddelení kultúry Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, kde mala na starosti rozvoj a metodické usmerňovanie mestských príspevkových organizácií v oblasti kultúry. Predmetom záujmu Zuzany Palicovej bol vždy vzťah kultúrnych (najmä zriaďovaných a pamäťových) inštitúcií k publiku a miestu ich pôsobenia, reflexia a dopad ich činnosti na verejnosť v oblasti ich pôsobenia.

V Múzeu mesta Bratislavy chce v rámci svojho poverenia pokračovať v rozvoji múzea ako odbornej, otvorenej a dostupnej organizácie, ktorej cieľom je dokumentovať a sprostredkovať minulosť a prítomnosť hlavného mesta a jeho obyvateľov. Vníma rolu múzea v artikulovaní dôležitosti poznania dejín a porozumení dejinným súvislostiam, ktoré nás privádzajú až k dnešku. Spolu s kolegyňami  a kolegami chce budovať MMB ako miesto spoznávania, porozumenia, zážitkov a objavov, kam sa oplatí opakovane vracať. 

Bratislavská samospráva o pôsobení Palicovej uvádza: Zodpovedala za metodické nastavenie činnosti, participovala na spoločných projektoch hlavného mesta a MMB. Stála pri všetkých zmenách a nastavení spolupráce organizácie so zriaďovateľom. Pozná organizáciu a všetky v nej aktuálne rozbehnuté a realizované procesy a projekty.  

Odchádzajúci riaditeľ PhDr. Peter Hyross deklaruje, že Zuzana Palicová dokáže prevziať agendu na odbornej úrovni, zachová kontinuitu a aktivity múzea nebudú ohrozené.

Zamestnanci Múzea mesta Bratislavy vítajú v kolektíve Mgr. Zuzanu Palicovú. Želajú si spoločný úspešný štart a plodnú spoluprácu. Udržanie vysokého kreditu, ktorý organizácia získala svojím 153 ročným pôsobením v oblasti zachovania kultúrno-historického dedičstva a formovania vzťahu verejnosti k MMB ako pamäťovej inštitúcii.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 
Kontakt: PhDr. Beáta Husová
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 26.3.2021 / 1.4.2021
 

 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Vyberáme:


Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.

web & design , redakčný systém

  Prihlásiť sa