Orientačná ponuka


Bratislava

Múzeum mesta Bratislavy - Oficiálne internetové stránky


Vyhľadávanie

 
 

Hlavná ponuka

Preskočiť ponuku

Cesta: Titulka > Blog mmb > Príbehy z histórie > Život na uliciach a námestiach po roku 1918

 

Život na uliciach a námestiach po roku 1918

zakladne logo
Po vzniku Československej republiky sa Bratislava stala centrom politického, spoločenského a kultúrneho života na Slovensku. Postupujúca urbanizácia a demografický nárast obyvateľstva menil aj funkcie verejného priestoru mesta. Súbor fotografií z obdobia rokov 1928 - 1936 od grafika Karla Frecha tak nečakane približujú kolorit medzivojnového života na uliciach a námestiach Bratislavy.
 

 
 

Elena Kurincová / Život na uliciach a námestiach mesta po roku 1918

Po vzniku Československej republiky sa Bratislava stala centrom politického, spoločenského a kultúrneho života na Slovensku. Postupujúca urbanizácia a demografický nárast obyvateľstva menil aj funkcie verejného priestoru mesta. Začali sa napĺňať novým  špecifickým obsahom a rituálmi sviatočnosti. Ovplyvnilo to predovšetkým pestré etnické (Slováci, Maďari, Nemci), sociálne (mešťania, robotníci) a konfesionálne (katolíci evanjelici, židia) rozvrstvenie obyvateľov mesta. Zároveň postupujúca demokratizácia a občianskosť v spoločnosti prehlbovala neformálny styk v obchode, v kaviarňach, klubových a spolkových miestnostiach, pri športe a voľnočasových aktivitách.

Špecifickou formou bezprostrednej komunikácie vo verejnom priestore boli trhy na uliciach a námestiach. Ich charakteristickým znakom bolo, že čiastočne stierali statusové, etnické a konfesionálne rozdiely. Realizovali sa v nich neformálne obchodné kontakty vidiečanov a obyvateľov mesta.

V pozostalosti Ovidia Fausta v sa nachádza pozoruhodný súbor fotografií z obdobia rokov 1928 – 1936 od grafika Karla Frecha (1883-1945), ktoré práve zachytávajú trhy na uliciach a námestiach. Fotografický záujem o trhovníkov bol súčasťou prípravných prác K. Frecha pre výtvarnú tvorbu (poznáme kresby s motívom trhov). Je známa skutočnosť, že spolu s O. Faustom a fotografom J. Hoferom podnikali cesty po okolí Bratislavy a fotograficky dokumentovali  historické pamiatky.

Blog mmb

Zostava fotografií je pozoruhodným prameňom každodenného života na uliciach a námestiach mesta. Približujú a dokumentujú dobový odev predávajúcich (prevažne vidiečanov z okolia Bratislavy), škálu ponúkaného tovaru (napr. kvety, zeleninu,  stromčeky, varechy, povrazy, husi, ryby, kapustu, pečené gaštany, ale aj cukrovú vatu a iné), ale aj výbavu trhovníkov (stánky, pulty, sudy, váhy). Nezanedbateľnou informáciou sú aj poznatky o architektúre stavieb na uliciach, vývesných a informačných  tabuliach na objektoch a reklamných stĺpoch. Prínosom je aj poznanie, že trhy v medzivojnovej Bratislave si udržali niečo zo svojho pôvodného rozvrstvenia podľa komodít, ktoré ponúkali už od stredoveku, napr. rybný, chlebový, senný, zelený. Fotografie K. Frecha tak nečakane približujú kolorit medzivojnového života na uliciach a námestiach Bratislavy.


Predaj rýb, 1928 (dnes priestor pri budove Manderlák), autor fotografie K. Frech, © MMB

Blog mmb

Predaj hydiny, 1928 (dnes spodná časť Námestia SNP pred stavbou Bellušových domov), autor fotografie K. Frech, © MMB

Blog mmb

Predaj kapusty, 1928 (horná časť Námestia SNP), autor fotografie K. Frech, © MMB

Blog mmb
Predaj stromčekov a detail reklamného stĺpu, 1928 (dnes neďaleko vstupu do Poštovej ulice), autor fotografie K. Frech, © MMB

Blog mmb

Predaj melónov, 1928 (dnes stret vyústenia Štúrovej, Laurinskej a Dunajskej ulice), autor fotografie K. Frech, © MMB

Blog mmb

Kvetinový a zeleninový trh pred mestskou tržnicou, 1928, autor fotografie K. Frech, © MMB

Blog mmb

Trhovníci s riadom, 1928 (Námestie slobody), autor fotografie K. Frech, © MMB

Blog mmb

Predaj rýb, 1928 (Rybné námestie), autor fotografie K. Frech, © MMB

Blog mmb

Predaj mladých stromčekov, 1928 (Hurbanovo námestie), autor fotografie K. Frech, © MMB

Blog mmb
Predaj cukrovej vaty, okolo 1930 (Námestie SNP), autor fotografie K. Frech, © MMB

Blog mmbKvetinový trh, okolo 1930 (Kamenné námestie), autor fotografie K. Frech, © MMB

Blog mmb


Stánky trhovníkov, okolo 1930 (Kollárovo námestie), autor fotografie K. Frech, © MMB

Blog mmbStánky trhovníkov, okolo 1930 (Kollárovo námestie), autor fotografie K. Frech, © MMB 
Kontakt: PhDr. Daniel Hupko, PhD.
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 22.6.2020 / 22.6.2020
 

 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Vyberáme:


Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.

web & design , redakčný systém

  Prihlásiť sa