Orientačná ponuka


Bratislava

Múzeum mesta Bratislavy - Oficiálne internetové stránky


Vyhľadávanie

 
 

Hlavná ponuka

Preskočiť ponuku

Cesta: Titulka > O múzeu > Zbierky múzea

 

Zbierky MMB

 
 
ZmenenéNázov a anotáciaZodpovedá
30.6.2006Archeológia
Nádoba kultúry s lineárnou keramikou, mladšia kamenná doba, okolo 5000 pred Kr.
Základ zbierky tvoria predmety získané darom alebo kúpou ešte pred rokom 1918. Darcami boli napr. prvý kustód múzea J. Könyöki, biskup F. Knausz, prepošt J. Danko, autor početných historických prác a zberateľ Š. Rakovszky a ďalší.
PhDr. Beáta Husová
30.6.2006Staršie dejiny
Gotická lampa
Zbierkový fond starších dejín (feudalizmu) tvoria viaceré typologicky rôznorodé súbory. Rozsiahla zbierka cechových predmetov - zahŕňajúca pečatidlá, truhlice, kanvice a iné nádoby, vývesné štíty, zvolávacie tabuľky a zástavy - patrí k najkvalitnejším svojho druhu na Slovensku.
PhDr. Beáta Husová
30.6.2006Novšie dejiny
Hračka
Fond pozostáva najmä z predmetov z obdobia druhej polovice 19. storočia až po začiatok druhej svetovej vojny.
PhDr. Beáta Husová
30.6.2006Najnovšie dejiny
Vyznamenanie, Zlatá hviezda hrdinu ČSSR, zlato, email, rips, 60. roky 20. storočia
Fond obsahuje najmä predmety z obdobia od začiatku druhej svetovej vojny až po súčasnosť. Značnú časť tvoria pozostalosti významných osobností žijúcich v tomto období.
PhDr. Beáta Husová
30.6.2006Umelecké remeslá
Historické hodiny
Do zbierkového fondu umeleckých remesiel je zaradená väčšina najcennejších umeleckohistorických artefaktov múzea.
PhDr. Beáta Husová
30.6.2006Etnografia
Džbán - čepák s maľovanými výjavmi, Heřman Landsfeld, Modra, 1934
Obsahuje zbierky z Bratislavy a bývalých prímestských obcí, dnes častí Bratislavy - Vajnory, Rača, Devín, Devínska Nová Ves, Dúbravka, Lamač, Záhorská Bystrica, Petržalka, Jarovce, Rusovce, Čuňovo.
PhDr. Beáta Husová
30.6.2006Všeobecná etnológia
Výrez hlavy z drevenej antropomorfnej rakvy, 1 tisícročie pred Kr.
Tento zbierkový fond tvoria predmety, ktoré sa do zbierok MMB dostali v prvých rokoch založenia MMB prevažne ako dar grófa Zichyho.
PhDr. Beáta Husová
30.6.2006Vinohradníctvo a vinárstvo
Raklamný letáčik firmy Palugyay, prelom 19. a 20. storočia
Veľkú časť fondu predstavujú predmety týkajúce sa histórie vinohradníctva a vinárstva v Bratislave a jej okolí.
PhDr. Beáta Husová
30.6.2006Numizmatika
Medaila vydaná pri príležitosti korunovácie Márie Terézie v Bratislave, M. Donner, 1741
Je to jeden z najväčších fondov múzea. Zbierkové predmety – papierové platidlá, mince, účelové známky, drobná plastika, ale aj predmety dokumentujúce minciarsku prácu sú zamerané hlavne na región Veľkej Bratislavy. Porovnávací materiál pochádza z územia Slovenska, prípadne sveta.
PhDr. Beáta Husová
30.6.2006Fond fotografií
Dievčatko s bábikou, ateliér Štefánia, Bratislava, 20. roky 20. storočia
Obsahuje práce z ateliérov bratislavských fotografov : Kozics, Körper, Kraus, Fink, Mailáth, Mindszenty, Strelisky, Marian ako aj ďalších bratislavských, viedenskych, budapeštianskych a iných fotografov vtedajšieho Rakúsko-Uhorska i zo širšej strednej Európy z 2. pol. 19. a zač. 20. storočia.
PhDr. Beáta Husová
30.6.2006Pohľadnice
Kostol Notre Dame, vľavo fotoateliér Majláth, (neskôr Mindszenty), pred 1904
Najpočetnejšiu skupinu, tvoria pohľadnice z obdobia rokov 1897-1918 – čiernobiele a kolorované s pohľadmi na Bratislavu, na rôzne udalosti, žartovné pijácke motívy, viacobrázkové pozdravy, príležitostné pohľadnice , sakrálne motívy.
PhDr. Beáta Husová
20.2.2017Literárny fond
Portrét Hany Gregorovej, Ivan Žabota, olej na plátne, začiatok 20. rokov 20. storočia
Dokumentuje literárne tradície Bratislavy, predovšetkým po roku 1918. Vznikať začal systematicky na začiatku 60. rokov 20. storočia po získaní predmetov, viažucich sa k osobám Jozefa Gregora-Tajovského a Hany Gregorovej.
PhDr. Daniel Hupko, PhD.
20.2.2017Pozostalosť Janka Jesenského
Portrét Janka Jesenského, Max Schurmann, olej na plátne
Medzi literárne zbierky Múzea mesta Bratislavy patrí i pozostalosť významného spisovateľa Janka Jesenského, získaná prevodom zo Slovenského národného múzea v roku 1958. Tvorí ju jeho rozsiahla knižnica, rukopisná pozostalosť, obsiahly súbor korešpondencie a jeho osobné predmety, vrátane zariadenia bratislavského bytu.
PhDr. Daniel Hupko, PhD.
30.6.2006Militáriá
Tesák vysokého hasičského funkcionára, ceremoniálna zbraň, , Rakúsko-Uhorsko, 80. roky 19. storčia
Fond tvoria zbierky zbraní chladných i palných, častí výstroja a výzbroje. Zbierka chladných zbraní pozostáva z rôznych typov sečných/ kordy, paloše, meče, sekery/ a bodných zbraní ( dýky, nože, tesáky, piky, kopije ) a patria sem aj halapartne, kuše, cepy a palcáty.
PhDr. Beáta Husová

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »

 

Kontext

Umiestnenie: Zložky dokumentov > Zbierky MMB

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Vyberáme:


Informácie v päte

web & design , redakčný systém

  Prihlásiť sa