Orientačná ponuka


Bratislava

Múzeum mesta Bratislavy - Oficiálne internetové stránky


Vyhľadávanie

 
 

Hlavná ponuka

Preskočiť ponuku

Cesta: Titulka > Blog mmb > Z anonymity...

 

Z anonymity...

zakladne logo
V sekcii Z anonymity... postupne každý mesiac predstavíme v krátkom profile jedného z ľudí, bez ktorých by nefungovalo Múzeum mesta Bratislavy. Odpovedať budú na rovnaké otázky.
Odkedy pracuješ v MMB? Čo máš na svojej práci najradšej? Čo pokladáš za svoj najväčší profesný úspech? Čo považuješ na svojej práci za najzložitejšie? Ako prežívaš prítomnosť 21. storočia.

 
 
ZmenenéNázov a anotáciaZodpovedá
16.3.2021Z anonymity vystupuje... Sylvia Sternmüllerová
Interiéry starobylých budov ma priťahovali od malička. Cez prázdniny ma môj otec občas brával so sebou do práce – do Mirbachovho paláca – kde som v kúzle tmavej komory vyvolala svoju prvú fotografiu. Bola to fotografia z negatívu, ktorý on zhotovil, ale dovolil mi ju vyvolať. Kúpil mi potom môj prvý detský fotoaparátik. Mala som vtedy asi len 10 rokov. Netušila som, že sa moje kroky budú uberať touto cestou a bude to aj moja práca. V roku 1991 som absolvovala SŠUP, odbor úžitková fotografia. Veľa skúseností som získala fotografovaním zbierok a podujatí v SNG v rokoch 2002-2012.
PhDr. Beáta Husová
4.2.2021Z anonymity vystupuje... Katarína Harmadyová
Mgr. Katarína Harmadyová, PhD. absolvovala v roku 2002 odbor archeológia-história na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského a v roku 2010 obhájila na rovnakej univerzite doktorát z archeológie. Ešte pred ukončením magisterského štúdia nastúpila do Múzea mesta Bratislavy, kde má na starosti archeologické zbierky z Bratislavy a Devína. Venuje sa publikačnej a prezentačnej činnosti, najmä o hrade Devín. Je autorkou viacerých výstav, článkov a štúdií, zostavovateľkou zborníkov Hrad Devín 1913-2013 (2015) a Devín Veroniky Plachej (2017).
PhDr. Beáta Husová
15.1.2021Z anonymity vystupuje... Štefan Holčík
Z anonymity vystupovať nemusí. Je známou osobnosťou, ktorá žije pre históriu. Neváha vždy pomôcť, neváha kúpiť za svoje peniaze vzácne predmety a venovať ich do múzea, neváha skočiť do kontajneru a vybrať secesné čelo postele. Niekedy je prísny, no v skutočnosti nám nezištne odovzdáva vedomosti, aby sme sa mohli posunúť ďalej. Máme radi jeho humor, ktorý občas vkladá aj do príbehov histórie. Štefan Holčík je osobnosť, ktorú si v Múzeu mesta Bratislavy úprimne vážime.
PhDr. Beáta Husová
8.12.2020Z anonymity...vystupuje Júlia Dinušová
Ing. Júlia Dinušová absolvovala Elektrotechnickú fakultu SVŠT, odbor Fyzika tuhých látok. Neskôr absolvovala dvojročné pedagogické minimum, ktoré využila ako učiteľka elektrotechnických predmetov na SOU v BEZ. Pracovala na odbore vzdelávania dospelých. Po druhej materskej dovolenke sa zamestnala v predajni obuvi a tvrdí, že táto skúsenosť jej veľmi pomohla pri neskoršej práci kustódky v múzeu.
Obdivuje a miluje folklór a divadlo. Aktívne pôsobila v divadielku malých javiskových foriem Pegasík a folklórnom súbore Bezanka. Založila a desať rokov viedla Detskú folklórno-dramatickú skupinu v MŠ v Ružinove. Zúročila tu vedomosti získané v päť ročnom štúdiu na UK - UTV v odbore etnológia.
PhDr. Beáta Husová
28.10.2020Z anonymity...vystupuje Janka Štofová
Bc. Jana Štofová v roku 1985 absolvovala Strednú priemyselnú školu textilnú v Ružomberku. Zamestnala sa v Múzeu mesta Bratislavy a rozhodla sa získať ďalšie zručnosti dôležité pre prostredie múzea. V roku 1987 absolvovala konzervátorský kurz v Brne. Doteraz z neho čerpá vedomosti a mal vplyv na jej vzťah a úctu ku každému zbierkovému predmetu. Svoje vzdelanie si neváhala rozšíriť ani v oblasti informatiky. V roku 2003 ukončila Aplikovanú informatiku na UKF v Nitre a získala titul bakalárky.
PhDr. Beáta Husová
8.10.2020Z anonymity vystupuje... Peter Rajkovič
Ing. Peter Rajkovič je absolvent Slovenskej vysokej školy technickej (SVŠT) – Strojníckej fakulty. Odborné skúsenosti získal ako projektant a projektový manažér v stavebnej firme. Následne si rozširoval svoju kvalifikáciu v oblasti investičnej prípravy a realizácii stavieb a v správe majetku. Druhou sférou záujmu bolo angažovanie sa v samosprávnej oblasti so zameraním na územné plánovanie a kultúrne aktivity.
V septembri 2020 sa dožil významného životného jubilea. Blahoželáme a želáme zdravie a pokojné dni na tomto svete.
PhDr. Beáta Husová
30.9.2020Z anonymity vystupuje... Monika Šurdová
Mgr. Monika Šurdová absolvovala v roku 1978 na Katedre knihovedy a vedeckých informácií Filozofickej fakulty UK v Bratislave štúdium v odbore knihoveda – nemčina. Patrí k služobne najstarším zamestnancom Múzea mesta Bratislavy. Pri knihovníckej práci, najmä pri spracovávaní kníh využíva nemčinu, maďarčinu a latinčinu.
PhDr. Beáta Husová
21.7.2020Z anonymity vystupuje...Zuzana Francová
Mgr. Zuzana Francová v roku 1985 vyštudovala odbor veda o výtvarnom umení na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Neskôr absolvovala postgraduálne štúdium muzeológie na Univerzite J. E. Purkyně v Brne. Jej veľký záujem o umenie a históriu sa u nej prejavil v prístupe k zbierkovým predmetom umeleckého a umelecko-remeselného charakteru, ktoré spravuje v Múzeu mesta Bratislavy. Pripravila významné výstavné projekty doma aj v zahraničí a pravidelne sa aktívne zúčastňuje odborných konferencií a seminárov. Publikovala desiatky odborných článkov a autorsky aj editorsky sa podieľala na viacerých významných publikáciách vydaných MMB. Na niekoľkých väčších projektoch spolupracovala aj s kolegami z iných inštitúcií, najmä s Galériou mesta Bratislavy.
PhDr. Beáta Husová
1.7.2020Z anonymity vystupuje... Jaroslava Schmidtová
PhDr. Jaroslava Schmidtová absolvovala v roku 1981 klasickú archeológiu na Univerzite Karlovej v Prahe. Zamestnala sa v Archeologickom ústave SAV v Nitre. Neskôr pracovala na výskumoch v Bratislave Dúbravke, na Liptovskej Mare a v Bratislave Rusovciach. Od roku 1988 pôsobí v Múzeu mesta Bratislavy. Je uznávanou archeologičkou, spolupracuje na medzinárodných projektoch. Má za sebou bohatú publikačnú a výstavnú činnosť.
PhDr. Beáta Husová
23.6.2020Z anonymity vystupuje...Peter Hyross
PhDr. Peter Hyross absolvoval v roku 1984 FFUK v Bratislave, odbor história. V roku 1986 získal doktorát filozofie (PhDr.). Pracoval ako riaditeľ v Historickom múzeu a Múzeu Červený Kameň, SNM. Po úspešnom absolvovaní konkurzu v roku 1997 sa stal riaditeľom Múzea mesta Bratislavy a svoj post opätovne obhájil v máji 2020. Napriek tomu, že Peter Hyross vystupuje z anonymity, poznajú ho múzejníci, verejnosť na celom Slovensku najmä z práce v odborných komisiách, početných vystúpeniach v rozhlase a televízií. V rokoch 2011 – 2016 pôsobil vo funkcii predsedu Zväzu múzeí na Slovensku.
PhDr. Beáta Husová
14.6.2020Z anonymity...vystupuje Elena Kurincová
PhDr. Elena Kurincová absolvovala v roku 1980 FFUK odbor pomocné vedy historické a archivníctvo. V roku 1986 obhájila titul doktorky filozofie (PhDr.) Pred príchodom do MMB dlhodobo pracovala v Slovenskom národnom múzeu - Historickom múzeu a krátko v ÚSV SAV. Venuje sa výskumu v oblasti novších dejín a publikačnej činnosti, je autorkou významných výstavných projektov.
PhDr. Beáta Husová
4.6.2020Z anonymity...vystupuje Marta Janovíčková
Mgr. Marta Janovíčková, zástupkyňa riaditeľa Múzea mesta Bratislavy. V roku 1973 nastúpila do Slovenského národného múzea ako asistentka vo vtedajšom Archeologickom ústave. Po absolvovaní štúdia Vedy o výtvarnom umení na FFUK v Bratislave sa stala kurátorkou zbierky umeleckého remesla, konkrétne nábytku, hodín a sakrálneho textilu v Historickom múzeu SNM.
PhDr. Beáta Husová
18.5.2020Z anonymity...vystupuje Milan Rubický
Mgr. art. Milan Rubický absolvoval VŠVU v Bratislave, odbor reštaurovanie polychrómovanej sochy z dreva a kameňa (2003). Cenné skúsenosti získal vo Veľkej Británii vo firme Plowden & Smith Ltd. v Londýne. Pôsobil na oddelení výtvarných artefaktov a na oddelení starožitného nábytku. Spolupracoval na projektoch: Speaker’s State Coach, nazývaný tiež ako Royal wedding coach – poslednýkrát použitý na svadbe Princa Charlesa a Lady Diany, ďalej v sídle Sutton place, Surry, kde sa venoval reštaurovaniu historického interiéru z dreva. Viac informácií o jeho zahraničnej práci čítajte na webových odkazoch uvedených pod rozhovorom.
PhDr. Beáta Husová
7.5.2020Z anonymity... vystupuje Dano Hupko
PhDr. Daniel Hupko, PhD., vedúci oddelenia dokumentácie. V roku 2008 absolvoval učiteľský smer, kombináciu dejepis – slovenský jazyk a literatúra na FF Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, prvý doktorát obhájil na FF Trnavskej univerzity. V Historickom ústave SAV v Bratislave obhájil titul. PhD. Tesne pred ukončením štúdia (2007) nastúpil do SNM – Múzea Červený Kameň v Častej – kde pracoval krátko ako dokumentátor a následne ako kurátor. Odborne spravoval zbierku porcelánu, skla, keramiky a zbierku textilu, kurátorsky i ako kustód.
PhDr. Beáta Husová

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »

 

Kontext

Umiestnenie: Zložky dokumentov > Z anonymity...

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Vyberáme:


Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.

web & design , redakčný systém

  Prihlásiť sa