Orientačná ponuka


Bratislava

Múzeum mesta Bratislavy - Oficiálne internetové stránky


Vyhľadávanie

 
 

Hlavná ponuka

Preskočiť ponuku

Cesta: Titulka > Domov

 

Z anonymity...

zakladne logo
V sekcii Z anonymity... postupne každý mesiac predstavíme v krátkom profile jedného z ľudí, bez ktorých by nefungovalo Múzeum mesta Bratislavy. Odpovedať budú na rovnaké otázky.
Odkedy pracuješ v MMB? Čo máš na svojej práci najradšej? Čo pokladáš za svoj najväčší profesný úspech? Čo považuješ na svojej práci za najzložitejšie? Ako prežívaš prítomnosť 21. storočia.

 
 
ZmenenéNázov a anotáciaRadené vzostupne Zodpovedá
8.10.2020Z anonymity vystupuje... Peter Rajkovič
Ing. Peter Rajkovič je absolvent Slovenskej vysokej školy technickej (SVŠT) – Strojníckej fakulty. Odborné skúsenosti získal ako projektant a projektový manažér v stavebnej firme. Následne si rozširoval svoju kvalifikáciu v oblasti investičnej prípravy a realizácii stavieb a v správe majetku. Druhou sférou záujmu bolo angažovanie sa v samosprávnej oblasti so zameraním na územné plánovanie a kultúrne aktivity.
V septembri 2020 sa dožil významného životného jubilea. Blahoželáme a želáme zdravie a pokojné dni na tomto svete.
PhDr. Beáta Husová
30.9.2020Z anonymity vystupuje... Monika Šurdová
Mgr. Monika Šurdová absolvovala v roku 1978 na Katedre knihovedy a vedeckých informácií Filozofickej fakulty UK v Bratislave štúdium v odbore knihoveda – nemčina. Patrí k služobne najstarším zamestnancom Múzea mesta Bratislavy. Pri knihovníckej práci, najmä pri spracovávaní kníh využíva nemčinu, maďarčinu a latinčinu.
PhDr. Beáta Husová
21.7.2020Z anonymity vystupuje...Zuzana Francová
Mgr. Zuzana Francová v roku 1985 vyštudovala odbor veda o výtvarnom umení na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Neskôr absolvovala postgraduálne štúdium muzeológie na Univerzite J. E. Purkyně v Brne. Jej veľký záujem o umenie a históriu sa u nej prejavil v prístupe k zbierkovým predmetom umeleckého a umelecko-remeselného charakteru, ktoré spravuje v Múzeu mesta Bratislavy. Pripravila významné výstavné projekty doma aj v zahraničí a pravidelne sa aktívne zúčastňuje odborných konferencií a seminárov. Publikovala desiatky odborných článkov a autorsky aj editorsky sa podieľala na viacerých významných publikáciách vydaných MMB. Na niekoľkých väčších projektoch spolupracovala aj s kolegami z iných inštitúcií, najmä s Galériou mesta Bratislavy.
PhDr. Beáta Husová
1.7.2020Z anonymity vystupuje... Jaroslava Schmidtová
PhDr. Jaroslava Schmidtová absolvovala v roku 1981 klasickú archeológiu na Univerzite Karlovej v Prahe. Zamestnala sa v Archeologickom ústave SAV v Nitre. Neskôr pracovala na výskumoch v Bratislave Dúbravke, na Liptovskej Mare a v Bratislave Rusovciach. Od roku 1988 pôsobí v Múzeu mesta Bratislavy. Je uznávanou archeologičkou, spolupracuje na medzinárodných projektoch. Má za sebou bohatú publikačnú a výstavnú činnosť.
PhDr. Beáta Husová
23.6.2020Z anonymity vystupuje...Peter Hyross
PhDr. Peter Hyross absolvoval v roku 1984 FFUK v Bratislave, odbor história. V roku 1986 získal doktorát filozofie (PhDr.). Pracoval ako riaditeľ v Historickom múzeu a Múzeu Červený Kameň, SNM. Po úspešnom absolvovaní konkurzu v roku 1997 sa stal riaditeľom Múzea mesta Bratislavy a svoj post opätovne obhájil v máji 2020. Napriek tomu, že Peter Hyross vystupuje z anonymity, poznajú ho múzejníci, verejnosť na celom Slovensku najmä z práce v odborných komisiách, početných vystúpeniach v rozhlase a televízií. V rokoch 2011 – 2016 pôsobil vo funkcii predsedu Zväzu múzeí na Slovensku.
PhDr. Beáta Husová
14.6.2020Z anonymity...vystupuje Elena Kurincová
PhDr. Elena Kurincová absolvovala v roku 1980 FFUK odbor pomocné vedy historické a archivníctvo. V roku 1986 obhájila titul doktorky filozofie (PhDr.) Pred príchodom do MMB dlhodobo pracovala v Slovenskom národnom múzeu - Historickom múzeu a krátko v ÚSV SAV. Venuje sa výskumu v oblasti novších dejín a publikačnej činnosti, je autorkou významných výstavných projektov.
PhDr. Beáta Husová
4.6.2020Z anonymity...vystupuje Marta Janovíčková
Mgr. Marta Janovíčková, zástupkyňa riaditeľa Múzea mesta Bratislavy. V roku 1973 nastúpila do Slovenského národného múzea ako asistentka vo vtedajšom Archeologickom ústave. Po absolvovaní štúdia Vedy o výtvarnom umení na FFUK v Bratislave sa stala kurátorkou zbierky umeleckého remesla, konkrétne nábytku, hodín a sakrálneho textilu v Historickom múzeu SNM.
PhDr. Beáta Husová
18.5.2020Z anonymity...vystupuje Milan Rubický
Mgr. art. Milan Rubický absolvoval VŠVU v Bratislave, odbor reštaurovanie polychrómovanej sochy z dreva a kameňa (2003). Cenné skúsenosti získal vo Veľkej Británii vo firme Plowden & Smith Ltd. v Londýne. Pôsobil na oddelení výtvarných artefaktov a na oddelení starožitného nábytku. Spolupracoval na projektoch: Speaker’s State Coach, nazývaný tiež ako Royal wedding coach – poslednýkrát použitý na svadbe Princa Charlesa a Lady Diany, ďalej v sídle Sutton place, Surry, kde sa venoval reštaurovaniu historického interiéru z dreva. Viac informácií o jeho zahraničnej práci čítajte na webových odkazoch uvedených pod rozhovorom.
PhDr. Beáta Husová
7.5.2020Z anonymity... vystupuje Dano Hupko
PhDr. Daniel Hupko, PhD., vedúci oddelenia dokumentácie. V roku 2008 absolvoval učiteľský smer, kombináciu dejepis – slovenský jazyk a literatúra na FF Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, prvý doktorát obhájil na FF Trnavskej univerzity. V Historickom ústave SAV v Bratislave obhájil titul. PhD. Tesne pred ukončením štúdia (2007) nastúpil do SNM – Múzea Červený Kameň v Častej – kde pracoval krátko ako dokumentátor a následne ako kurátor. Odborne spravoval zbierku porcelánu, skla, keramiky a zbierku textilu, kurátorsky i ako kustód.
PhDr. Beáta Husová

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »

 

Kontext

Umiestnenie: Zložky dokumentov > Z anonymity...

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Vyberáme:


Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.

web & design , redakčný systém

  Prihlásiť sa