Orientačná ponuka


Bratislava

Múzeum mesta Bratislavy - Oficiálne internetové stránky


Vyhľadávanie

 
 

Hlavná ponuka

Preskočiť ponuku

Cesta: Titulka > Blog mmb > Z anonymity...

 

Z anonymity vystupuje... Monika Šurdová

blog
Mgr. Monika Šurdová absolvovala v roku 1978 na Katedre knihovedy a vedeckých informácií Filozofickej fakulty UK v Bratislave štúdium v odbore knihoveda – nemčina. Patrí k služobne najstarším zamestnancom Múzea mesta Bratislavy. Pri knihovníckej práci, najmä pri spracovávaní kníh využíva nemčinu, maďarčinu a latinčinu.
 

 
 

Odkedy pracuješ v MMB
Do knižnice Múzea mesta Bratislavy som ako knihovníčka nastúpila koncom minulého tisícročia, konkrétne v roku 1985.

Čo máš na svojej práci najradšej

Vedomie, že ak niečo nenájdem vo svojej hlave (toho je hodne), určite to objavím v jednej z 36 540 kníh, ktoré mám za svojou hlavou.

Čo pokladáš za svoj najväčší profesionálny úspech

Jednoznačne skutočnosť, že som pri vyberaní kníh, ktoré sa nachádzali na najvyšších policiach v knižnici ani raz nespadla zo schodíkov.

Čo považuješ na svojej práci za najzložitejšie

Situáciu, keď si pri zakladaní knihy položím okuliare na niektorú z množstva políc a ani za svet si neviem spomenúť na ktorú.

Ako prežívaš prítomnosť 21. storočia

S humorom.


blog
Obľúbené motto: Nezáleží na tom ako veľa kníh máš, ale aké sú dobré.

(Seneca Mladší, Listy Luciliovi 45,1)

V knižnici Múzea mesta Bratislavy je veľa kníh a sú veľmi dobré. Sú tu knihy historické, umeleckohistorické, veľa kníh zameraných na archeológiu, numizmatiku, umelecké remeslá, národopis, architektúru, muzeológiu, dejiny farmácie a pod. Dôležitú súčasť tvoria knihy o dejinách mesta Bratislavy, ale aj knihy vytlačené v minulých storočiach bratislavskými tlačiarmi. Najvzácnejšie sú fragmenty stredovekých liturgických kníh ako misály, antifonáry, breviáry a knihy hodiniek.

Knižnica je prístupná na prezenčné štúdium odborným pracovníkom Múzea mesta Bratislavy, ale aj odbornej verejnosti  ako napr. historici, historici umenia, architekti, archivári, pedagógovia, múzejníci a tiež študenti daných odborov.  

 

 


 

Mgr. Monika Šurdová, knihovníčka múzea

 
Kontakt: PhDr. Beáta Husová
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 30.9.2020 / 30.9.2020
 

Kontext

Umiestnenie: Zložky dokumentov > Z anonymity...
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Vyberáme:


Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.

web & design , redakčný systém

  Prihlásiť sa