Orientačná ponuka


Bratislava

Múzeum mesta Bratislavy - Oficiálne internetové stránky


Vyhľadávanie

 
 

Hlavná ponuka

Preskočiť ponuku

Cesta: Titulka > Domov > Fotogaleria 2020

 

Z anonymity... vystupuje Dano Hupko

blog
PhDr. Daniel Hupko, PhD., vedúci oddelenia dokumentácie. V roku 2008 absolvoval učiteľský smer, kombináciu dejepis – slovenský jazyk a literatúra na FF Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, prvý doktorát obhájil na FF Trnavskej univerzity. V Historickom ústave SAV v Bratislave obhájil titul. PhD. Tesne pred ukončením štúdia (2007) nastúpil do SNM – Múzea Červený Kameň v Častej – kde pracoval krátko ako dokumentátor a následne ako kurátor. Odborne spravoval zbierku porcelánu, skla, keramiky a zbierku textilu, kurátorsky i ako kustód.
 

 
 

Odkedy pracuješ v MMB? 

V MMB pracujem od roku 2016 – teda už štyri roky. Spravujem pozostalosť Janka Jesenského, ktorú tvorí šesť zbierok, a samostatnú zbierku Literárny fond. Zároveň zastávam post vedúceho oddelenia dokumentácie.

Čo máš na svojej práci najradšej?

Jednoznačne bezprostredný kontakt so zbierkovým predmetom. Priamy kontakt s historickým artefaktom je pre mňa nenahraditeľný – uvedomenie si kontextu predmetu – toho, komu patril a v akom období vznikol –  ma napĺňa úctou, cítim zároveň veľký záväzok voči predošlým generáciám  a uvedomujem si, že mojou úlohou je najmä predĺženie života múzejných predmetov a ich zachovanie pre budúce generácie. Za nemenej dôležité považujem snahu o ich tezauráciu a spracovanie – bez toho sú zbierky hluché a slepé, chýba im kontakt s realitou. Som totiž presvedčený, že „odložením“ do múzea život predmetu nekončí. Práve naopak, predlžujeme ho tým, že sa neustále snažíme spomaliť jeho starnutie, predísť jeho zániku a zachovať ho ako svedectvo reality, ktorej bol kedysi súčasťou. Mám zároveň rád ten neustály tlak na rozširovanie si svojho obzoru a učenie sa nových vecí, ktoré so správou rôznorodých súborov zbierkových predmetov súvisí.

Daniel Hupko

Čo pokladáš za svoj najväčší profesionálny úspech?

Práca v múzeu je beh na dlhé trate, treba mať výdrž. Istý čas totiž trvá, kým sa človek zapracuje, získa prehľad v súbore zbierkových predmetov, ktoré spravuje. Až po istej dobe totiž začnú veci dávať zmysel, odhalia sa predtým nevidené súvislosti. Preto si myslím, že je skoro hovoriť o profesionálnych úspechoch. Mám však za sebou už niekoľko projektov, ktorých dosah je dlhodobý a teda uspokojenie z ich úspešnej realizácie sa skutočne dostavilo – na mysli mám zariadenie dvoch depozitárov novým účelovým mobiliárom vyrobeným na mieru: depozitára textilu v SNM-Múzeu Červený Kameň a depozitára literárnych zbierok v Múzeu mesta Bratislavy. V roku 2018 Múzeum mesta Bratislavy vydalo k svojmu jubileu veľkú reprezentatívnu monografiu Vo víre dejín. 150 rokov Múzea mesta Bratislavy. Bol som jej zostavovateľom a mal som priamy dosah na jej výslednú podobu. Kvalitu publikácie potvrdzuje i fakt, že v roku 2019 získala Výročnú cenu časopisu Pamiatky a múzeá.

Čo považuješ na svojej práci za najzložitejšie?

Každá práca prináša momenty, pri ktorých človek cíti, že veci by sa mohli vyvíjať inak, je to však iba subjektívny pocit a je potrebné si držať istý nadhľad. Vtedy si poviem, že ak môžem, mal by som sa zasadiť o zmenu – na to je však často potrebná súčinnosť kolegov, lebo žiadna zmena sa neudeje sama. Avšak aj mravenisko vzniká položením prvej smietky, ku ktorej sa postupne prikladajú ďalšie.

Ako prežívaš prítomnosť 21. storočia?

Svet okolo nás sa neustále rýchlo mení. Užívam si všetky vymoženosti modernej doby, avšak vďaka svojej práci sa môžem kedykoľvek ponoriť do histórie. Preto ma práca v múzeu naozaj napĺňa.

 

Dano Hupko

 
Kontakt: PhDr. Beáta Husová
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 7.5.2020 / 7.5.2020
 

Kontext

Umiestnenie: Zložky dokumentov > Z anonymity...
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Vyberáme:


Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.

web & design , redakčný systém

  Prihlásiť sa