Orientačná ponuka


Bratislava

Múzeum mesta Bratislavy - Oficiálne internetové stránky


Vyhľadávanie

 
 

Hlavná ponuka

Preskočiť ponuku

Cesta: Titulka > Blog mmb > Príbehy z histórie > Výnimočné postavenie ateliéru Kozics v Prešporku

 

Výnimočné postavenie ateliéru Kozics v Prešporku

zakladne logo
MMB má vo svojich zbierkach najstaršiu fotografiu E. N. Kozicsa datovanú okolo roku 1855.
Ateliér Kozics zaujíma významné postavenie medzi ateliérmi v meste Prešporok v druhej polovici 19. storočia. Nielen dĺžkou pôsobenia takmer sedem desaťročí (1854 – 1926/1929), ale aj kvalitnou fotografickou portrétnou tvorbou, experimentmi s chromofotografiou a dokumentáciou pamiatok mesta.
 

 
 

Elena Kurincová  / Výnimočné postavenie ateliéru Kozics v Prešporku a najstaršia fotografia E. N. Kozicsa v MMB datovaná okolo 1855  

Fotografické ateliéry sa etablovali v pomeroch mesta Prešporok na prelome 50. - 60. rokov 19. storočia a predstavovali progresívny fenomén vo vizuálnej kultúre. Príťažlivosť a popularitu im priniesli technické možnosti zachytiť neopakovateľný okamih zobrazovania skutočnosti, jej reprodukovateľnosť a relatívnu dostupnosť výstupov - fotografií - pre širokú verejnosť. 

Blog mmb

Výnimočné postavenie medzi ateliérmi v meste zaujíma ateliér Kozics. Nielen dĺžkou pôsobenia takmer sedem desaťročí (1854 – 1926/1929), ale aj fotografickou portrétnou tvorbou, experimentmi s chromofotografiou a dokumentáciou pamiatok mesta. 

Múzeum mesta Bratislavy vlastní najväčšiu zbierku fotografií ateliéru Kozics na Slovensku v inštitucionálnom prostredí cez 1200 jednotlivín. Aj zachovaná kolekcia chromofotografii (20 exemplárov) predstavuje zbierku stredoeurópskeho významu z etapy experimentovania kolorovania fotografie. Zakladateľom ateliéru bol dubnický rodák Eduard Nepomuk Kozics (1829  ̶  1874), pokračovatelia manželka Karolína (1837  ̶ 1899) a syn Ede Kozics (1874  ̶  1933). Ateliér vystriedal viaceré adresy až definitívne zakotvil neďaleko hotela U zeleného stromu na adrese Promenáde 2 (po prečíslovaní Promenáde 9). Dnes budova ambasády USA. Jeho poloha v centre mesta spôsobila, že okrem obytného a pracovného priestoru (ateliér bol v podkroví domu) plnil aj funkciu spoločenského salónu mesta. Konali sa tu výstavy umelcov (napr. E. Majscha), schádzali sa slobodomurári (sídlo lóže Zur Verschwiegenheit), uskutočňoval sa predaj fotografického príslušenstva a albumov. Ponuka služieb ateliéru bola bohatá:  tvorba fotografií formátov visit, cabinet, zväčšeniny v životnej veľkosti, ale aj prenos obrazu na rozličné materiály ako boli porcelán, sklo, hodváb. Ateliér získal viaceré ocenenia na svetových a špeciálnych fotografických výstavách (1867 Paríž, 1868 Hamburg, 1870 Francúzsko, 1872 Linz, 1873 Viedeň, 1878 Paríž). Ateliér Kozics aplikoval vo fotografickom procese viaceré vývojové stupne od dagerotypie, ďalej kalotypiu na slanom papieru až po mokrý kolódiový proces a albumínové papiere. Nosným žánrom zakladateľa  bol portrét a veduta. Experimentovanie s kolorovaním čiernobielych fotografií (chromofotografie) zaradilo jeho tvorbu k hlavným predstaviteľom stredoeurópskej dobovej fotografie akými boli Andreas Groll (Rakúsko), Alexander Seik (Čechy) a Ferencz Veress (Maďarsko). Vytvoril sériu „spomienkových obrázkov pre blízkych a vzdialených priateľov Prešporka“, kde zachytil charakteristické architektonické a urbanistické znaky mesta (ulice, námestia). 

Eduard Nepomuk Kozics (1829 -1874) zakladateľ ateliéru, 1873, © MMB

Najstaršou značenou prácou E. N. Kozicsa (fotografia na slanom  papieri)  v zbierkach múzea, pravdepodobne aj na Slovensku (v inštitucionálnych zbierkach) a to z obdobia okolo roku 1855 je skupinový portrét rodiny Wittmann von Dengláz a jej kolorovaný variant. 

Blog mmb

Skupinový portrét rodiny Wittmannovej, slaný papier, 1855 – 1860, © MMB

Ide o zobrazenie šľachtickej rodiny: Alžbety Wittman von Dengláz rod.  Kluger Edle  von Teschenberg ( 1812- 1898) a jej  synov Júliusa a Huga  a  dcér  Henriety, Ernestíny, Idy, Márie a  Hermíny. Rodina Wittmann bola  šľachtická rodina, potomkovia Antona Wittmann von Dengláz (1771 -1842) podporovateľa rozvoja poľnohospodárstva v monarchii a zakladateľa vysokej školy poľnohospodárskej v Mosonmagyarovári v roku 1818. Jeho syn Ján (1799 -1846), manžel Alžbety, mešťan mesta Prešporok od roku 1844 a dedič paláca de Pauli na Ventúrskej ulici č.15 a hlavný poštmajster v Mosonmagyarovári v čase vyhotovenia fotografie už nežil. 

V diele zakladateľa ateliéru pokračovali manželka Karolína a syn Ede a to predovšetkým štandardnou portrétnou tvorbou obyvateľov mesta a jeho návštevníkov. Ponuku rozšírili o reprezentačné albumy a tablá profesijných a záujmových skupín v meste. Predovšetkým syn Ede sa venoval aplikovanej a reportážnej fotografii. Zameral svoju pozornosť na historické pamiatky mesta, rekonštrukciu Dómu sv. Martina (napr. krypty v Dóme sv. Martina alebo Kaplnku sv. Jána Almužníka, transfer sochy sv. Martina od R. Donnera), ale aj dokumentáciu prvých expozícií mestského múzea a jeho reprezentačných predmetov (napr. Lampa kráľovnej Žofie) alebo požiaru Podhradia v roku 1913. 

Blog mmb

Expozícia mestského múzea, okolo 1890, © MMB

Blog mmb

Požiar Podhradia,1913, © MMB

Záver činnosti ateliéru priniesli nové špoločensko-politické pomery po vzniku Československa. Práca v ateliéri na adrese Palackého sady 9 (pôvodne Promenáde 9, Lajos Kossuth tér 9) prechádza v roku 1929 na českých fotografov Boček a Valentík. 

Ateliér Kozics sa stal v druhej polovici 19. storočia  neodmysliteľnou súčasťou kultúrneho prostredia mesta. Jeho produkcia komunikuje  charakteristický obraz mesta, jeho obyvateľov, obraz mesta hudby, umenia  a vysokého životného štandardu. Kolekcia fotografií ateliéru Kozicsv zbierkach Múzea mesta Bratislavy sa tak zaraďuje k výrazným prameňom dokumentácie tohto obdobia.

 

Ateliér Kozics

 
Kontakt: PhDr. Daniel Hupko, PhD.
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 1.6.2020 / 1.6.2020
 

 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Vyberáme:


Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.

web & design , redakčný systém

  Prihlásiť sa