Orientačná ponuka


Bratislava

Múzeum mesta Bratislavy - Oficiálne internetové stránky


Vyhľadávanie

 
 

Hlavná ponuka

Preskočiť ponuku

Cesta: Titulka > Projekty > Projekty 2020 > Vydanie zborníka z vedeckej konferencie „Janko Jesenský a Jozef Gregor Tajovský: pramene – dimenzie – reflexia

 

Janko Jesenský a Jozef Gregor Tajovský: pramene – dimenzie – reflexia

Janko Jesenský a Jozef Gregor Tajovský: pramene – dimenzie – reflexia
Janko Jesenský a Jozef Gregor Tajovský: pramene – dimenzie – reflexia. Pod týmto názvom sa konala v Múzeu mesta Bratislavy v roku 2019 pri príležitosti 145. výročia narodenia Janka Jesenského vedecká konferencia. Na konci roka 2020 vyšiel rovnomenný recenzovaný zborník. Projekt ako aj vydanie zborníka podporil Fondu na podporu umenia. Hlavný partner projektu.
 

 
 

Múzeum mesta Bratislavy v roku 2019 usporiadalo pri príležitosti 145. výročia narodenia Janka Jesenského konferenciu s názvom Janko Jesenský a Jozef Gregor Tajovský: pramene – dimenzie – reflexia. Uskutočnila sa vo Faustovej sieni MMB. V závere roka 2020 bolo možné vďaka úspešnému získaniu finančných prostriedkov z dotačného systému Fondu na podporu umenia vydať recenzovaný konferenčný zborník.

Symbolicky sa tak stalo v roku, v ktorom uplynulo 80. výročie Tajovského a 75. výročie Jesenského smrti. Odborná i poučená laická verejnosť vďaka tomu k dispozícii dostala súbor 17 textov – vedeckých štúdií a statí, ktoré prierezovo reprezentujú aktuálny stupeň poznania o životných osudoch a literárnych tvorbách Janka Jesenského a Jozefa Gregora Tajovského.

Múzeum mesta Bratislavy tak priložilo ďalší dielik do výskumu týchto významných slovenských literátov. Záujem múzea ako pamäťovej inštitúcie o tieto osobnosti je prirodzený – MMB spravuje súbor piatich zbierok tvoriacich pozostalosť Janka Jesenského už od roku 1958 a vlastní i cenné pamiatky viažuce sa k manželom Gregorovcom: Jozefovi Gregorovi Tajovskému a Hane Gregorovej.

Vďaka štedrej podpore Fondu na podporu umenia – na vydanie zborníka prispel sumou 5 000 € - bolo možné zborník vydať nielen na zodpovedajúcej obsahovej úrovni, ale i v atraktívnom grafickom spracovaní, ktoré vytvoril Mgr. art. Peter Nosáľ.

Recenzentmi zborníka sú renomovaní slovenskí vedci: literárny vedec prof. PhDr. Ladislav Čúzy, CSc. a historici prof. PhDr. Roman Holec, DrSc. a Mgr. Lukáš Krajčír, PhD.


Zborník Janko Jesenský a Jozef Gregor Tajovský: pramene – dimenzie – reflexia

Zborník je možné zakúpiť v pokladni Múzea dejín mesta (Stará radnica) a v pokladni Múzea historických interiérov (Apponyiho palác).
 
Kontakt: PhDr. Daniel Hupko, PhD.
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 14.12.2020 / 14.12.2020
 

Kontext

Umiestnenie: Zložky dokumentov > Projekty > Projekty 2020
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Vyberáme:


Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.

web & design , redakčný systém

  Prihlásiť sa