Orientačná ponuka


Bratislava

Múzeum mesta Bratislavy - Oficiálne internetové stránky


Vyhľadávanie

 
 

Hlavná ponuka

Preskočiť ponuku

Cesta: Titulka > Múzeá > Múzeum vinohradníctva - Apponyiho palác

 

Oddelenie dokumentácie

Plní úlohy súvisiace s evidenciou zbierok, eviduje prírastky, úbytky, pôžičky a výpožičky, reštaurátorské a konzervátorské zásahy na zbierkových predmetoch. Vedie centrálnu evidenciu zbierkových predmetov v správe MMB. Buduje a spravuje fotoarchív, vykonáva fotografickú dokumentáciu zbierok, výstav, expozícií a prezentačných akcií múzea. Zabezpečuje dokumentáciu činnosti MMB a činnosť knižnice MMB.

PhDr. Daniel Hupko, PhD.
vedúci oddelenia dokumentácie

 
 
Kontakty
Radené vzostupne Meno, PriezviskoTelefónE-mailKontakty
Marta Bukovčákovápevná linka: +421 259 100 820oficiálny: marta.bukovcakova@bratislava.sk
Ing. Júlia Dinušovápevná linka: +421 259 100 830oficiálny: julia.dinusova@bratislava.sk
PhDr. Viera Majchrovičovápevná linka: +421 259 100 821oficiálny: viera.majchrovicova@bratislava.sk
Mgr. Anna Pospíšilová
Zabezpečovanie zmluvnej agendy týkajúcej sa zbierkového fondu, vedenie dokumentácie archeologických zbierok
pevná linka: +421 259 100 820oficiálny: anna.pospisilova@bratislava.sk
Radko Schmidtpevná linka: +421 259 100 831oficiálny: radko.schmidt@bratislava.sk
Sylvia Sternmüllerová
Fotodokumentácia zbierkového fondu, výstav a odborných podujatí múzea
pevná linka: +421 2 591 008 28oficiálny: sylvia.sternmullerova@bratislava.sk
Bc. Jana Štofovápevná linka: +421 259 100 819oficiálny: jana.stofova@bratislava.sk
Mgr. Monika Šurdovápevná linka: +421 259 100 821
pevná linka: +421 259 100 822
pevná linka: +421 259 100 823
oficiálny: monika.surdova@bratislava.sk

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »

 
 

Kontext

Umiestnenie: Organizačné zložky > Štruktúra múzea > Múzeum mesta Bratislavy > Oddelenie dokumentácie

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Vyberáme:


Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.

web & design , redakčný systém

  Prihlásiť sa