Orientačná ponuka


Bratislava

Múzeum mesta Bratislavy - Oficiálne internetové stránky


Vyhľadávanie

 
 

Hlavná ponuka

Preskočiť ponuku

Cesta: Titulka > Domov

 

Nový Depozitár literárnych zbierok

symbol Múzea dejín mesta v Starej radnici
Vďaka finančnému príspevku, ktoré Múzeum mesta Bratislavy v roku 2016 získalo od Fondu na podporu umenia, mohol vzniknúť moderný depozitárny priestor, ktorého úložný mobiliár rešpektuje charakter a zloženie literárnych zbierok múzea.
 

 
 

Povinnosťou múzeí je svoje zbierky vystavovať alebo inou vhodnou formou sprístupňovať verejnosti. Spravidla však významná väčšina zbierkového fondu múzeá uchovávajú pred zrakmi svojich návštevníkov skryté – podľa určitých kritérií trvale uložené v depozitárnych priestoroch. Vyhovujúce odborné uloženie, ktorého úlohou je zabezpečenie primeraných klimatických podmienok na maximilizáciu trvania existencie zbierkových predmetov, je základným záujmom múzeí ako pamäťových inštitúcií a – navyše – múzea sú ho povinné zabezpečiť i zo zákona. O realizácii investičných aktivít smerujúcich k zlepšeniu v oblasti trvalého odborného uloženia zbierkových predmetov hovorí i  Stratégia rozvoja múzeí a galérií v Slovenskej republike do roku 2018.

Múzeum mesta Bratislavy si uvedomuje záväzky k svojmu zbierkovému fondu a už niekoľko rokov systematicky a cieľavedome vytvára vhodné podmienky na trvalé uloženie svojich zbierok. V rokoch 2016 – 2017 k už jestvujúcim moderným depozitárnym priestorom múzea pribudol novovybudovaný Depozitár literárnych zbierok určený pre síce menej známe, ale svojou hodnotu jedinečné zbierky dokumentujúce literárny život v Bratislave predovšetkým v 19. a 20. storočí. Ide o súbor zbierok tvoriacich osobnú, literárnu a písomnú pozostalosť Janka Jesenského, významného predstaviteľa modernej slovenskej poézie a prózy, a zbierku Literárny fond, v ktorej sú zhromaždené reálie, písomné a obrazové pamiatky, knihy a rukopisy, dokumentujúce osobný život i literárne pôsobenie významných osobností slovenskej literatúry a kultúry, medzi nimi napr. Jozefa Gregora Tajovského, Andreja Bagara, Jána Levoslava Bellu, Laca Novomeského, Valentína Beniaka, Emila Boleslava Lukáča, Štefana Králika a ďalších.

Vďaka finančnému príspevku, ktoré Múzeum mesta Bratislavy v roku 2016 získalo od Fondu na podporu umenia, mohol vzniknúť moderný depozitárny priestor, ktorého úložný  mobiliár rešpektuje charakter a zloženie literárnych zbierok múzea. Svoje miesto v ňom nájdu listy, fotografie a ich negatívy, rukopisy, knihy, časopisy a iné papierové dokumenty, osobné pamiatky dokumentujúce život a tvorbu slovenských spisovateľov, ktorých život bol previazaný s Bratislavou, ale i časti zariadení ich domácností – hodiny, drobné keramické a spomienkové predmety či vyznamenania.

Okrem zakúpenia a inštalácie úložného systému a pracovného stola bol z prostriedkov Fondu na podporu umenia zaobstaraný i špeciálny obalový materiál na uloženie zbierkových predmetov predmetov v depozitári – dosky, archívne škatule, obálky, vrecúška a pasparty. Celkové náklady na realizáciu projektu dosiahli výšku 19 978 €. Z tejto sumy poskytol Fond na podporu umenia 18 913 € a zvyšok vo výške 1 065 € hradilo Múzeum mesta Bratislavy formou spoluúčasti zo svojho rozpočtu.

Vybudovaním a zariadením nového depozitára boli vytvorené vhodné podmienky na uloženie nezanedbateľnej časti zbierkového fondu Múzea mesta Bratislavy, vďaka čomu bude možné pristúpiť k jeho rekatalogizácii a následne i jeho sprístupňovaniu odbornej i laickej verejnosti.

 
Kontakt: PhDr. Daniel Hupko, PhD.
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 24.9.2017 / 24.9.2017
 

Kontext

Umiestnenie: Zložky dokumentov > Projekty
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Vyberáme:


Informácie v päte

web & design , redakčný systém

  Prihlásiť sa