Orientačná ponuka


Bratislava

Múzeum mesta Bratislavy - Oficiálne internetové stránky


Vyhľadávanie

 
 

Hlavná ponuka

Preskočiť ponuku

Cesta: Titulka > Domov > Fotogaléria 2008

 

Vedecké chodníčky na hrade Devín_archeológia 19. 8. 2018

Vedecke chodnicky
Prejdite sa po hrade tak ako nikdy predtým. Vedeli ste, že v skalnom brale sa nachádza 12 veľkých puklín, v ktorých sú vytvorené úzke krasové a pseudokrasové jaskyne? Poznáte vzácne rastliny a živočíchy tejto lokality? Viete, že na hrade Devín prebiehajú archeologické výskumy od roku 1913?
 

 
 

Archeologická prehliadka

Hrad Devín je jednou z mála archeologických lokalít, kde sa podarilo zachytiť takmer kontinuálne osídlenie od mladšej kamennej doby až do novoveku. Počas dlhoročného archeologického výskumu sa našli na hrade Devín stovky jedinečných nálezov a tisíce ďalších, ktoré si vyžadujú podrobnejšie spracovanie. V nedeľu 19. 8. 2018 sa dostanete aj na plochu práve prebiehajúceho archeologického výskumu. Sprevádzať vás bude archeologička a vedúca hradu Devín Mgr. Katarína Harmadyová PhD. Prehliadka začína o 15:00 pri vstupe na hrad Devín.

https://www.facebook.com/events/212522496172325/

Ornitológická prehliadka

Devínska hradná skala je pomerne známym hniezdiskom niektorých druhov vtákov viazaných na skalné steny: sokola myšiara, kavky obyčajnej, predpokladá sa tu aj hniezdenie dážďovníkov obyčajných. Ornitologickou „lahôdkou“ býva pozorovanie zimujúcich murárikov červenokrídlych, ktoré v počte 1 – 2 jedincov zvyknú zimovať na hradnej skale od neskorej jesene až do konca zimy. Murárik červenokrídly patrí medzi najzriedkavejšie vtáčie druhy vyskytujúce sa na Slovensku. Hrad sa nachádza v mimoriadne atraktívnej lokalite na sútoku Moravy s Dunajom, na hraniciach dvoch štátov a na rozhraní rôznorodých biotopov, ktoré zahŕňajú: skaly a hradné múry, lesostepy, strmé sutinové svahy, lužné lesy a nížinné toky Dunaj a Morava, priľahlé rodinné domy a záhrady. Na všetky uvedené biotopy sa viažu aj špecifické vtáčie druhy, preto je avifauna okolia hradu Devín veľmi rôznorodá. Hradom Devín vás bude sprevádzať MVDr. Samuel Pačenovský zoólogom z Regionálneho centra ochrany prírody Bratislava ŠOP SR. 

Stretneme sa v nedeľu 24. 6. 2018 na hrade Devín za vstupnou bránou.


Geologická prehliadka

Viete, že hradný areál je tvorený najpestrejšou horninovou skladbou medzi slovenskými hradmi? Obsahuje 10 základných typov hornín s vekovým rozpätím cez štyri geologické obdobia. V hradnej skale je vytvorených aj 12 jaskynných puklín. Jednu z nich, vyplnenú pôvodným morským pieskom spred 12 miliónov rokov Vám výnimočne ukážeme v podzemí horného hradu. Odbornou prechádzkou po hrade Devín Vás bude sprevádzať geológ RNDr. Ján Madarás, PhD. z Ústavu vied o Zemi Slovenskej akadémie vied. 

Stretneme sa v nedeľu 15. 7. 2018 na hrade Devín za vstupnou bránou.


Objaviť hrad Devín aj z iných stránok budete mať možnosť v termínoch:
13. mája o 15.00 prechádzka s botaničkou RNDr. Helgou Kothajovou
24. júna o 15.00 prechádzka s ornitológom MVDr. Samuelom Pačenovským
15. júla o 15.00 prechádzka s geológom RNDr. Jánom Madarásom, PhD.
19. augusta o 15.00 prechádzka s archeológičkou Mgr. Katarínou Harmadyovou, PhD.
 

Vedecké chodníčky na hrade Devín

 
Kontakt: Mgr. Zuzana Faboková
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 22.6.2018 / 22.6.2018
 

 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Vyberáme:


Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.

web & design , redakčný systém

  Prihlásiť sa