Orientačná ponuka


Bratislava

Múzeum mesta Bratislavy - Oficiálne internetové stránky


Vyhľadávanie

 
 

Hlavná ponuka

Preskočiť ponuku

Cesta: Titulka > Domov

 

Tvoríme bezbariérové múzeum

symbol Múzea dejín mesta v Starej radnici
MMB – Múzeum dejín mesta v Starej radnici je prvým múzeom v Bratislave, ktoré má texty odborných panelov v expozícii preložené do slovenského posunkového jazyka a stáva sa tak komfortnejšie pre nepočujúcich návštevníkov. Dobrá vec sa podarila vďaka spolupráci s OZ DeafStudio, ktoré sa zapojilo do projektu Ministerstvá kultúry „Prieskum bezbariérového prístupu múzeí a vybraných kultúrnych inštitúcií na Slovensku z hľadiska nepočujúcich osôb“ a Erasmus+ od Iuventy Museum and Art Education for Deaf Empowerment – MADE (Múzejné a umelecké vzdelávanie pre posilnenie nepočujúcich). Projekt sleduje vzdelávanie ľudí v umeleckých smeroch, kde patria aj múzeá a nabáda ich, aby sa stali múzejnými sprievodcami pre nepočujúcich návštevníkov.
 

 
 

Bezbariérovosť múzeí je v súčasnosti často skloňovaná téma. Cieľom múzea mesta Bratislavy je priblížiť sa všetkým návštevníkom. Prijali sme preto s nadšením spoluprácu s OZ DeafStudio, ktorá spočíva v naplnení projektu Prieskum bezbariérového prístupu múzeí a vybraných kultúrnych inštitúcií na Slovensku z hľadiska nepočujúcich osôb“ v rámci projektu Ministerstva kultúry SR. Hlavným cieľom projektu je debarierizácia a sprístupnenie kultúrnych inštitúcií pomocou QR technológie v slovenskom posunkovom jazykom pre Nepočujúcich návštevníkov.

DeafStudio koordinuje projekt od roku 2019 a projektom sleduje vzdelávanie v oblasti umeleckých smerov aj so zameraním na múzeá. Museum and Art Education for Deaf Empowerment – MADE (Múzejné a umelecké vzdelávanie pre posilnenie nepočujúcich) v rámci projektu Erasmus+ od Iuventy. Hlavným cieľom projektu je vyvinúť vzdelávací model pre vzdelávanie mladých nepočujúcich ľudí, aby sa stali múzejnými sprievodcami pre nepočujúcich návštevníkov múzeí. V tejto súvislosti v rámci múzejnej pedagogiky plánujeme spustiť spoluprácu s pedagógmi slovenského posunkového jazyka a pripraviť neformálne vzdelávacie programy a ich organizáciu aj pre nepočujúce deti a mládež. Tiež máme v pláne spolupracovať s OZ DeafStudio pri tvorbe nových expozícií Múzea zbraní, Múzea hodín.

blog

Čo vyžadovala spolupráca?

Prešli sme sa s Ladislavom Hlavatým, členom pracovnej skupiny múzeá v Bratislavskom kraji, po  jednotlivých priestoroch expozície, poskytli sme čo najzrozumiteľnejšie a najvýstižnejšie texty, vysvetlili zmysel jednotlivých tém, ich zámer a obsah. Následne v rámci projektu texty preložili do slovenského posunkového jazyka a nasnímali ako videozáznam. Druhá fáza spočívala v lepení QR kódov slúžiacich na prenos slovenského posunkového jazyka na textové panely v expozícii múzea.   

 
Kontakt: PhDr. Beáta Husová
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 22.11.2020 / 22.11.2020
 

Kontext

Umiestnenie: Zložky dokumentov > Múzeum žije!
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Vyberáme:


Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.

web & design , redakčný systém

  Prihlásiť sa