Orientačná ponuka


Bratislava

Múzeum mesta Bratislavy - Oficiálne internetové stránky


Vyhľadávanie

 
 

Hlavná ponuka

Preskočiť ponuku

Cesta: Titulka > Domov

 

Tibetské sklo - duch Himalájí

Objekt: Ľubomír Ferko
Tibetské sklo - duch Himalájí
Autor: Ľubomír Ferko, akad.sochár
Stará radnica, 6. júl 2007 - 26. august 2007
Autorská výstava venovaná sklárskej
plastike v duchu odkazu Tibetu
Kurátorka výstavy: PhDr. Ágnes Schrammová
 

 
 

Ľubomír Ferko: SkloTibetské sklo - duch Himalájí

 

Ľubomír Ferko, akad. sochár napĺňa od 90. rokov prostredníctvom svojich diel myšlienku, ktorou chce prezentovať fundamenty – Bibliu, Nový zákon a Korán – troch monoteistických náboženstiev – židovského, kresťanského a islamu formou sklených skulptúr.

Hľadanie adekvátnych výrazových prostriedkov pre nový projekt prostredníctvom solitérnych diel malo jasný cieľ a bolo len otázkou času, kedy sa Ľubomír Ferko kontinuálne upriami na štvrté najrozšírenejšie náboženstvo našej planéty – budhizmus. Pôvodne zamýšľaný projekt bol užšie špecifikovaný ako tibetské sklo a jeho ústrednou témou mala byť len hypostáza filozofie budhistických mníchov v tibetských kláštoroch.

Inšpirácia tibetskou knihou mŕtvych má pre autora nie len obsahovú rovinu, ktorú chcel interpretovať umeleckým jazykom prostredníctvom sklenej skulptúry, ale aj rovinu formálnu. Náhodné hladké plochy vzniknuté po deštrukcii masívu sklenej hmoty si zvolil ako plochy pre uplatnenie textových citácií.  

Z letristických znakov plastík postupnou redukciou bohatej kresby prechádza do lineárnych vstupov, ktoré sa stávajú metaforami odľahlej čistej širokej cesty tantrického budhizmu na jednej strane a takmer hrozivo vztýčených končiarov  rozľahlého himalájskeho horstva na strane druhej.

Ľubomír Ferko siaha  po spojení naoko nespojiteľných matérií – sklenej hmoty, ktorej fyzikálne vlastnosti  ako krehkosť, priesvitnosť, tvárnosť za tepla sú v príkrom kontraste k tvrdosti, štrukturálnosti a elementárnosti kameňa. Prirodzené formálne aj povahové napätie sa stáva pre autora východiskom pre znázornenie drámy katarzie ľudskej bytosti v tvrdých prírodných podmienkach na ceste ku spáse.

Diela, ktoré opúšťajú ateliér autora pre výstavné prezentácie  i súkromné zbierky najmä v zahraničí predstavujú neúnavnú a vytrvalú prácu s fyzikálnymi vlastnosťami a aplikačnými možnosťami tavenej sklenej hmoty. Po prvej úspešnej výstave v roku 2004 pod názvom Glassmovement.nl pripravilo Múzeum mesta Bratislavy v spolupráci s Ľubomírom Ferkom ďalšiu originálnu výstavu, na ktorú srdečne pozývame.  

 

Prebraté z autorského článku Ágnes Schrammovej, kurátorky výstavy.  

 

 

 

 

 

 

 
Kontakt: PhDr. Beáta Husová
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 27.6.2007 / 27.6.2007
 

 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Vyberáme:


Informácie v päte

web & design , redakčný systém

  Prihlásiť sa