Orientačná ponuka


Bratislava

Múzeum mesta Bratislavy - Oficiálne internetové stránky


Vyhľadávanie

 
 

Hlavná ponuka

Preskočiť ponuku

Cesta: Titulka > Blog mmb > Príbehy z histórie > Seriál: Z archeologického depozitára

 

Seriál: Z archeologického depozitára

symbol hradu Devín
Prinášame vám prvý zo série článkov Z archeologického depozitára, ktorý je venovaný začiatkom archeologického výskumu na hrade Devín. Táto lokalita priťahovala pozornosť vedcov už začiatkom 20. storočia a prvý archeologický výskum sa uskutočnil už v roku 1913. Objavte jednu z najvýznamnejších archeologických lokalít v strednej Európe a začítajte sa do nášho blogu.
 

 
 

Seriál: Z archeologického depozitára / Katarína Harmadyová

Čo je to archeológia?

Archeológiu (z gréckeho archaios – pradávny a logos – slovo) si ľudia často mýlia s hľadaním zlata, pokladov a dinosaurov. V skutočnosti je archeológia spoločenská veda, ktorá sa zaoberá štúdiom ľudskej minulosti prostredníctvom materiálnej kultúry. Spočiatku išlo skôr len o zbieranie starožitností. Až postupne bola pre archeológiu vypracovaná špeciálna metodológia, teória a terminológia. Nálezy samé o sebe nemajú väčšinou veľkú výpovednú hodnotu, naopak veľmi dôležitý je kontext, v akom sa našli a na základe ktorého je možné určiť, z akej doby predmet pochádza, kto a kde ho vyrobil, kto ho vlastnil, ako dlho sa používal, prečo sa našiel práve tam a podobne.

Preto hľadači a amatérski archeológovia, ktorí zbierajú a vyhľadávajú archeologické nálezy pomocou detektorov kovov, nenávratne ničia práve tieto dôležité informácie. Takto získané nálezy, ktoré sú súčasťou nášho kultúrneho dedičstva, končia väčšinou v zahraničí alebo doma na poličkách samozvaných archeológov. Ochudobňujú tak celú spoločnosť o lepšie poznanie minulosti a konajú trestnú činnosť. Podľa zákona č. 49/2002 Z. z. O ochrane pamiatkového fondu patria všetky archeologické nálezy štátu. Avšak každému poctivému nálezcovi, ktorý náhodný archeologický nález ohlási príslušnému pamiatkovému úradu, patrí odmena 100 % hodnoty nálezu.

Blog mmb

(Nádvorie hradu Devín, tridsiate roky)

Archeológia na hrade Devín

Archeologické výkopy na hrade Devín sa začali už na začiatku 20. storočia. Vyvolala ich diskusia o hľadaní centra veľkomoravskej ríše.

Prvé zisťovacie vykopávky sa uskutočnili z iniciatívy JUDr. Josefa Zavadila a PhDr. Innocenta Ladislava Červinku v roku 1913. O povolenie na výkopy bolo potrebné požiadať majiteľa hradu grófa Pálffyho, ktorý takúto činnosť na hrade zakázal kvôli rôznym hľadačom pokladov. Povolenie sa im podarilo získať, ale „výskum“ trval iba 5 dní. Systematický výskum plánovaný na rok 1914 bol však prerušený udalosťami 1. svetovej vojny.

Záujem o hrad Devín trval aj po vzniku 1. československej republiky.

Po získaní povolenia na výskum od Centrálneho riaditeľstva veľkostatku Pálffyovcov pokračovali vykopávky aj v rokoch 1921 – 1922. I. L. Červinka čiastočne preskúmal juhovýchodné návršie hradu, kde odkryl okrem rozsiahleho stredovekého cintorína aj kamennú stavbu obdĺžnikového pôdorysu, ktorú považoval za staroslovanský palác.

Blog mmb

(I. L. Červinka na výskume na hrade Devín)

V roku 1932 odkúpila Československá republika po zložitých rokovaniach hrad Devín a okolité pozemky od Pálffyovcov za symbolických 1000 korún. Na hrade Devín sa znovu začal archeologický výskum financovaný Slovenským zemským výborom. Výskum viedol v rokoch 1933 – 1938 akademik Jan Eisner, ktorý sa v roku 1934 stal aj prvým profesorom archeológie na Univerzite Komenského v Bratislave.

Archeologický výskum na Devíne bol v medzivojnovom období veľmi úspešný. Kopalo sa v priestore severnej brány a pod vežičkou zvanou Mníška. Na nádvorí stredného hradu sa odkryli základy doposiaľ najväčšej rímskej stavby na Devíne. V juhovýchodnej časti hradu bolo objavených ďalších 114 hrobov z cintorína z 10. – 13. storočia. Jan Eisner odkryl aj základy obdĺžnikovej stavby s apsidou, ktorú interpretoval ako rímsku a datoval ju do 2. storočia po Kr. Až o päťdesiat rokov neskôr sa zistilo, že ide o veľkomoravský kostol z 2. polovice 9. storočia. V roku 1938 bolo na svahu Devínskej Kobyly preskúmaných 12 veľkomoravských hrobov.

Viac o nálezoch z hradu, ktoré odkryli pôsobenie Slovanov na hrade Devín už v budúcom príspevku seriálu Z archeologického depozitára.  
Kontakt: Mgr. Katarína Harmadyová, PhD.
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 30.5.2020 / 30.5.2020
 

 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Vyberáme:


Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.

web & design , redakčný systém

  Prihlásiť sa