Orientačná ponuka


Bratislava

Múzeum mesta Bratislavy - Oficiálne internetové stránky


Vyhľadávanie

 
 

Hlavná ponuka

Preskočiť ponuku

Cesta: Titulka > Blog mmb > Príbehy z histórie

 

Príbehy z histórie

Blog mmb
Zložka dokumentov Príbehy z histórie porozpráva pútavo o udalostiach z histórie textovou a obrazovou prílohou zo zbierok MMB. Upozorní aj na doteraz nepublikované poznatky z oblasti histórie Bratislavy.

 
 
ZmenenéNázov a anotáciaZodpovedá
16.3.20212000 rokov od vzniku Vanniovho kráľovstva
Pripomíname si 2000 rokov od vzniku Vanniovho kráľovstva. V otázke presného datovania vzniku tohto významného mocenského útvaru neprevláda úplná zhoda. S určitosťou je však možné tvrdiť, že regnum Vannianum vzniklo medzi rokmi 19 – 21 po Kr. a pretrvalo až do roku 50 po Kr. Na základe archeologických dokladov je zrejmé, že najväčší rozkvet kráľovstvo dosiahlo v 2. štvrtine 1. storočia po Kr.
Mgr. Dominika Hulková Ferenčíková
2.2.2021Blog mmb / Zničenie Miléniového pomníka na hrade Devín 12. januára 1921
Hrad Devín, ktorý je významnou archeologickou lokalitou osídlenou cca 7000 rokov, zohrával v našich dejinách dôležitú úlohu aj v relatívne nedávnom období. 12. januára 2021 sme si pripomenuli 100. výročie („úspešného“) zničenia miléniového pomníka, ktorý sa týčil na najvyššom bode tohoto hradu.
Mgr. Katarína Harmadyová, PhD.
29.11.2020Blog mmb/Hold arcikňažnej Izabelle od krojovaných Slovákov a Sloveniek
V dňoch 7. – 28. septembra 1902 sa konala v Prešporku (Pozsony / Pressburg) II. krajinská poľnohospodárka výstava, ktorú organizoval Krajinský uhorský hospodársky spolok. Záštitu nad výstavou prebral arciknieža Fridrich a jeho manželka arcikňažná Izabella. V rámci výstavy sa uskutočnil aj sprievod vďakyvzdania podporovateľke domáckeho priemyslu arcikňažnej Izabelle. Pozdravilo ju 473 krojovaných dievčat a mládencov zo 17 obcí Prešporskej župy. Pravdepodobne s touto udalosťou je spojená aj skupinová fotografia vyhotovená slávnym ateliérom Kozics.
PhDr. Elena Kurincová
20.10.2020Blog mmb/Limes a doklady vojenstva v Gerulate/III. časť
V Múzeu Antická Gerulata v Rusovciach je zaujímavá prezentácia zbierkových predmetov pod názvom Limes a doklady vojenstva v Gerulate. V novom uverejnenom blogu autori pokračujú už treťou časťou rozprávania o archeologických nálezoch zbraní z Gerulaty.
Pozrieť si ich môžete ešte do 29. novembra 2020.
PhDr. Jaroslava Schmidtová
21.6.2020Seriál: Z archeologického depozitára, Veľkomoravský kostol
V predchádzajúcom seriáli Z archeologického depozitára sme vám v krátkosti predstavili počiatky archeologických výskumov na hrade Devín a prvé odkryté objekty hradu Devín.
V dnešnom seriáli sa budeme venovať jednej z najvýznamnejších architektúr objavených na hrade Devín, veľkomoravskému kostolu.
Mgr. Katarína Harmadyová, PhD.
22.6.2020Život na uliciach a námestiach po roku 1918
Po vzniku Československej republiky sa Bratislava stala centrom politického, spoločenského a kultúrneho života na Slovensku. Postupujúca urbanizácia a demografický nárast obyvateľstva menil aj funkcie verejného priestoru mesta. Súbor fotografií z obdobia rokov 1928 - 1936 od grafika Karla Frecha tak nečakane približujú kolorit medzivojnového života na uliciach a námestiach Bratislavy.
PhDr. Daniel Hupko, PhD.
16.6.2020Život na uliciach a námestiach do roku 1918
Námestia a ulice v meste Pressburg / Pozsony / Prešporok predstavovali v minulosti komunikačný priestor. Fotografie K. Körpera, E. Kozicsa, A. Finka dokumentujú významné udalosti i každodenný život do roku 1918.
PhDr. Daniel Hupko, PhD.
30.5.2020Seriál: Z archeologického depozitára
Prinášame vám prvý zo série článkov Z archeologického depozitára, ktorý je venovaný začiatkom archeologického výskumu na hrade Devín. Táto lokalita priťahovala pozornosť vedcov už začiatkom 20. storočia a prvý archeologický výskum sa uskutočnil už v roku 1913. Objavte jednu z najvýznamnejších archeologických lokalít v strednej Európe a začítajte sa do nášho blogu.
Mgr. Katarína Harmadyová, PhD.
1.6.2020Výnimočné postavenie ateliéru Kozics v Prešporku
MMB má vo svojich zbierkach najstaršiu fotografiu E. N. Kozicsa datovanú okolo roku 1855.
Ateliér Kozics zaujíma významné postavenie medzi ateliérmi v meste Prešporok v druhej polovici 19. storočia. Nielen dĺžkou pôsobenia takmer sedem desaťročí (1854 – 1926/1929), ale aj kvalitnou fotografickou portrétnou tvorbou, experimentmi s chromofotografiou a dokumentáciou pamiatok mesta.
PhDr. Daniel Hupko, PhD.
30.4.2020Povodne a požiare v dejinách Bratislavy
Požiare a povodne patria k výrazným tragickým udalostiam ohrozujúcich mestskú komunitu od najstarších čias. Takéto udalosti mali odnepamäti dosah na život obyvateľov v Prešporku, neskôr v Bratislave. V historických prameňoch sa stretávame s rôznymi spôsobmi ich vyobrazení.
PhDr. Daniel Hupko, PhD.
30.4.2020Šírenie moru v stredovekej a novovekej Európe
Ľudstvo sužovalo v minulosti množstvo pandémii. Medzi najznámejšie určite patrí morová nákaza. Odkiaľ sa do Európy dostala a ako sa s ňou snažila vysporiadať stredoveká spoločnosť sa dočítate v príspevku.
Mgr. Katarína Harmadyová, PhD.
30.4.2020Ochorenie v podobe moru v dobe rímskej
Morové epidémie sa nám často spájajú s obdobím stredoveku. Vedeli ste, že toto ochorenie sužovalo v staroveku nielen Rimanov, ale aj Grékov?
S výrokom Herakleita musíme len súhlasiť: "Len vďaka chorobe poznáme cenu zdravia".
Mgr. Zuzana Faboková
29.4.2020Medicína a lekári v antike
V súčasnej medicíne sa používajú mnohé písomné skratky a označenia, ktoré pochádzajú z dávnych dôb staroveku. Článok Medicína a lekári v antike priblíži časy, keď sa formovali základy medicíny ako vedeckého odboru, názory na lekárov a liečbu v antike s ukážkami medicínskych nástrojov a dobových hygienických návykov.
PhDr. Jaroslava Schmidtová
28.4.2020Človeče nehnevaj sa
Všetci dozaista poznáme spoločenskú hru Človeče nehnevaj sa. Učí nás trpezlivosti, znášanlivosti a dobroprajnosti. Upozorňuje, že vždy sa nemusí v živote dariť... Pre tých, ktorí sa radi zabávajú pri hre Človeče nehnevaj sa prinášame niečo o jej vzniku a vývoji.
Mgr. Marta Janovíčková
27.4.2020Doklady vojenstva 2. časť - Gerulata v Panonii, základný stavebno-historický vývoj
Limes Romanus a doklady vojenstva v Gerulate.
Výstava: september 2019 – november 2020
Miesto: Múzeum Antická Gerulata, Gerulatská 7, 851 10 Bratislava-Rusovce
PhDr. Jaroslava Schmidtová
25.4.2020Doklady vojenstva 1. časť / Blog mmb
Limes Romanus a doklady vojenstva v Gerulate
Výstava September 2019 – november 2020
Múzeum Antická Gerulata, Gerulatská 7, Bratislava-Rusovce
PhDr. Jaroslava Schmidtová
14.4.2020Magnólia v predzáhradke Múzea Janka Jesenského
Súčasťou zariadenia domácnosti manželov Janka a Anny Jesenských, ktoré je súčasťou zbierkového fondu MMB, je i farebná fotografia rozkvitnutej magnólie pred domom na Somolického ulici, kde manželia žili. Vznikla v 50. rokoch 20. storočia. Magnólia je dodnes ozdobou ulice a dopĺňa mozaiku prostredia, v ktorom žil a tvoril Janko Jesenský.
PhDr. Daniel vvvvv Hupko, PhD.
14.4.2020Najstarší fotografický pohľad na mesto Pressburg/Pozsony/Prešporok
V pomeroch súčasného územia Slovenska k najstarším fotografickým zobrazeniam krajiny a mesta priraďujú historici fotografie pohľad (dagerotypia) na Trenčiansky hrad (1844) a mesto Košice (autor I. E. Roth , okolo 1850 -1855). V tejto súvislosti poukazujeme na fotografický unikát zo zbierok Múzea mesta Bratislavy. Ide o kalotypiu na slanom papieri, ktorá zobrazuje Kapucínsku ulicu.
PhDr. Daniel Hupko, PhD.

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »

 

Kontext

Umiestnenie: Zložky dokumentov > Príbehy z histórie

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Vyberáme:


Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.

web & design , redakčný systém

  Prihlásiť sa