Orientačná ponuka


Bratislava

Múzeum mesta Bratislavy - Oficiálne internetové stránky


Vyhľadávanie

 
 

Hlavná ponuka

Preskočiť ponuku

Cesta: Titulka > Domov

 

Príbeh Mimi a Remeslo má zlaté dno už v školách

oživené učebnice
Dňa 28. 1. 2020 boli predstavené vo Faustovej sieni a v Ateliéri Múzeum má budúcnosť v Starej radnici dve nové Oživené učebnice. Múzeum sa zas viac priblížilo k pedagógom a žiakom prostredníctvom didakticky spracovaných dvoch historických období.
 

 
 
Múzeum mesta Bratislavy v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom RP Bratislava predstavilo za účastí vzácnych hostí a pedagógov dve nové publikácie s interaktívnymi rovnomennými neformálnymi vzdelávacími programami na odbornom seminári Interaktivita v edukačnom procese s využitím Oživených učebníc. Konal sa vo Faustovej sieni a v Ateliéri Múzeum má budúcnosť v Starej radnici. Záštitu nad seminárom prevzala Eva Frišová, riaditeľka MPC RP Bratislava. Múzeum mesta Bratislavy tak posunulo misiu projektu Oživené učebnice - História v kocke (2019), ktorý je rozšírením projektu Oživené učebnice (2016 - 2017) so špeciálnou interaktívnou expozíciou, do škôl.  

Pedagógovia ocenili bohatý interaktívny materiál, magnetické makety, dokumenty a praktické workshopy. Po oficiálnej časti seminára, v praktickej rovine získali novú metodiku a spôsoby využitia oboch programov a publikácií v edukačnom procese. Workshopy zmerané na čitateľské zručnosti viedla Darina Bačová, zástupkyňa riaditeľky MPC. Autorky projektu Beáta Husová a Martina Pavlikánová viedli workshopy k publikáciám a programom.  

Remeslo má zlaté dno približuje rozkvet remesla a cechov v 17. - 18. storočí v Bratislave. Autentická postava váženého Prešporčana Johanna Scheuchela, cinárskeho cechmajstra rozpráva svoj životný príbeh, odhaľuje objekt, kde rodina na Sedlárskej ulici žila, ale aj miesta späté s jeho pôsobením v Bratislave. Na pozadí príbehu opisuje  život učňov, tovarišov ich vandrovky, poskytuje cenné informácie o pravidlách a fungovaní cechov. Program nás zavedie do ulíc mesta a upozorní na názvy ulíc ako pozostatku slávnej remeselnej tradície. V publikácii je vyzdvihnuté cinárske, medikováčske a hodinárske remeslo. Umelecko-remeselné artefakty uvedených cechov sú bohato zastúpené v zbierkových fondoch a v expozícii Múzea dejín mesta v Starej radnici. 

Príbeh Mimi rozpráva autentický príbeh sympatickej  Mimi Redlich, ktorá prežila so svojimi vrstovníkmi detstvo a dospievanie v Bratislave v 20. - 30. rokoch 20. storočia tesne po vzniku prvej Československej republiky, v období medzi dvoma vojnami. Vtipné sú jej postrehy na rodinu, prežívanie prvých chvíľ v škole a množstvo zážitkov. Vyplývajú z jej spomienok a najmä z fotografií v dvoch albumoch (zbierkové premety MMB). Na pozadí príbehu sa odvíjajú zmeny v spoločnosti, kultúre a politike, ktoré sa dotýkajú života obyvateľov Bratislavy. Zaujímavé je sledovanie premeny názvov ulíc, námestí, osádzanie sôch a ich odstraňovanie, ale aj čulý rozvoj dopravy, výstavby Bratislavy a životný štýl v stále trojjazyčnom meste. Súčasťou publikácie je vkladaná mapa Bratislavy z roku 1931 graficky doplnená súčasnými názvami verejných priestorov mesta. 

Seminára sa zúčastnili obe odborné garantky publikácií - Marta Janovíčková zástupkyňa riaditeľa MMB a Zuzana Francová, historičky umenia a kurátorky zbierok.Privítali sme ďalej Jána Kúkela z Archívu mesta Bratislavy a Pavla Kučeru s manželkou, príbuzných Mimi Redlich. Hostia prispeli ku kvalitnému spracovaniu oboch príbehov. Spomienky Mimi nahrala Marta Botíková, vysokoškolská pedagogička. Poznala osobne  Mimi Redlich, a tak ostal zachovaný zvukový prepis jej spomienok z roku 2001.  

Po skončení hlavnej časti odborného seminára získali pedagógovia informácie o ďalších limitovaných programoch k dvom výstavám. Program Žijú medzi nami! je reflexiou života v Bratislave. Nazerá na ľudí bez domova. Vedie k zamysleniu nad dôležitou spoločenskou témou a zároveň odhaľuje ako efektívne pomôcť ľuďom bez domova. Program je vytvorený k výstave z Čiech Dymová hora. 

Sú na okraji záujmu? Tak znie názov výstavy venovanej popredným slovenským spisovateľom. Ich diela patria k literárnej klasike. Múzeum vystaví mnohé z ich osobných predmetov nachádzajúcich sa v zbierkach MMB. Odpoveď na otázku hľadá aj vzdelávací program s prvkami dramatizácie pod názvom (Nie sú) na okraji záujmu. .   
 

Príbeh Mimi a Remeslo má zlaté dno

 
Kontakt: PhDr. Beáta Husová
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 4.2.2020 / 4.2.2020
 

 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Vyberáme:


Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.

web & design , redakčný systém

  Prihlásiť sa