Orientačná ponuka


Bratislava

Múzeum mesta Bratislavy - Oficiálne internetové stránky


Vyhľadávanie

 
 

Hlavná ponuka

Preskočiť ponuku

Cesta: Titulka > Blog mmb > Predmety z histórie

 

Predmety z histórie

Blog mmb
Dokumenty Blogu mmb Predmety z histórie, prináša pohľad do depozitárov múzea a prezentuje návštevníkom webu zbierkové predmety, ktoré nie sú verejnosti dostupné v stálych expozíciách tematických múzeí MMB. V súčasnosti sa múzeum stará o vyše 150 000 zbierkových predmetov.

 
 
 
 
ZmenenéNázov a anotáciaZodpovedá
29.3.2021Dary pre E. B. Lukáča z besied s čitateľmi
V literárnych zbierkach Múzea mesta Bratislavy sa nachádza menší súbor pamiatok na popredného slovenského básnika – symbolistu a prekladateľa Emila Boleslava Lukáča. Napriek tomu, že súbor predmetov je neveľký, má najmä dokumentačnú hodnotu. Medzi niekoľko spomienkových predmetov, ktoré sa viažu k verejným vystúpeniam, patria aj dúhová sklenená ozdobná fajka a ručne vyrezávaná drevená soška zbojníka s valaškou v ruke.
PhDr. Daniel Hupko, PhD.
9.2.2021Blog MMB/ Strelecký terč so zamrznutým Dunajom
V minulosti bývali v meste na Dunaji často tuhé zimy so snehom a ľadom. Dnes už zriedkavú zimnú scenériu zachytáva aj unikátny na dreve maľovaný strelecký terč z roku 1827, zachovaný z činnosti miestneho streleckého spolku. Tvorí súčasť múzejnej kolekcie streleckých terčov, ktorá je svojím rozsahom druhou najväčšou svojho druhu na Slovensku.
Mgr. Zuzana Francová
17.11.2020Blog mmb/Pokál bratislavských strelcov z roku 1686
Honosný pokál z pozláteného striebra je popri unikátnej kolekcii maľovaných streleckých terčov vzácnou pamiatkou na bratislavský (prešporský) strelecký spolok. Z archívnych materiálov je známe, že si ho spolok objednal 20. marca 1686 v nemeckom Augsburgu, známom ako kolíska tohto druhu zlatníckych artefaktov.
Mgr. Zuzana Francová
2.11.2020Blog mmb/Kazeta s terčovými pištoľami od puškárskeho majstra Friedricha Tugenda
Mladý historik nášho múzea Adam Rada pripravil zaujímavé informácie. V zbierkovom fonde Múzea mesta Bratislavy sa medzi zbraňami nachádza aj jedno z diel puškárskeho majstra Friedricha Tugenda, ktoré nie je zbraňou.
Mgr. Adam Rada PhD.
6.10.2020Textília spojená s menom Ferdinanda Jurigu
V zbierkovom fonde Múzea mesta Bratislavy sa nachádza ojedinelý zbierkový predmet, prikrývka, spojený s menom Ferdinanda Jurigu. Prikrývka bola vyhotovená na pripomenutie významnej životnej udalosti tejto osobnosti slovenských dejín a jej pôvodné použitie nie je jednoznačné.
PhDr. Zora Valentová
22.6.2020Keramika a porcelán s bratislavskými motívmi
Panorámu Bratislavy alebo niektoré jej architektonické dominanty nájdeme nielen na výtvarných dielach – kresbách, maľbách, grafikách a fotografiách, ale v menšom počte tiež na predmetoch z oblasti umeleckého remesla a priemyslu – keramike, porceláne, skle či striebre.
Najstarším takýmto dokladom v zbierkach Múzea mesta Bratislavy je unikátna ručne maľovaná a zlátená empírová šálka s vedutou Bratislavy (Prešporka), vyrobená okolo roku 1830 v známej viedenskej porcelánke
Mgr. Zuzana Francová
15.6.2020Kamenná pamiatka z Gerulaty
V početnej zbierke kamenných pamiatok z Gerulaty sa nachádza fragment náhrobného kameňa s nápisom datovaným do rokov 177 – 180. Z nápisu na kameni sa dozvedáme, že v Gerulate padol a je pochovaný Avitus, ktorý bojoval v II. légii Pomocnej.
PhDr. Jaroslava Schmidtová
6.6.2020Memorandový náramok
Memorandum národa slovenského bolo prijaté pred 159 rokmi 6. – 7. júna 1861 na reprezentatívnom zhromaždení predstaviteľov slovenského národného hnutia v Martine. Predstavovalo po žiadostiach slovenského národa z meruôsmych rokov svojimi politickými a jazykovými požiadavkami kľúčový dokument na ceste k emancipácii slovenského národa v 19. storočí.
PaedDr. Martina Pavlikánová PhD.
8.6.2020Cukornička Anny Jesenskej
Súčasťou zariadenia domácnosti manželov Janka a Anny Jesenských, ktoré sa nachádza v Múzeu mesta Bratislavy, je i cukornička v tvare hladkej kazety, ktorú okrem dekoratívnych nožičiek zdobí iba monogram AB na veku.
PhDr. Daniel vvvvv Hupko, PhD.
30.5.2020Doklady tradičnej kultúry mestských častí Bratislavy
Jednou z okolností, ktoré mali vplyv na budovanie zbierkového fondu Múzea mesta Bratislavy, bolo rozširovanie územia mesta o pripojené obce. Múzeum vo svojej etnografickej zbierke – okrem iných predmetov – uchováva charakteristické doklady tradičnej kultúry z viacerých pripojených obcí.
PhDr. Zora Valentová
20.5.2020Zdravotný pas z roku 1805
Zdravotný pas nie je novinka! Už za napoleonských vojen vydávali kráľovskí úradníci - notári - potvrdenie o zdravotnej situácii v poddanskej trhovej obci Schloss-Grund ležiacej blízko Bratislavy. V príspevku uvádzame dokument z augusta 1805. Podobné potvrdenia vydávali aj iné obce a mestá.
PhDr. Štefan Holčík, CSc.
19.5.2020Zdobené sudové dná
Vo Vinohradníckom múzeu MMB v Apponyiho paláci sú vystavené viaceré zdobené sudové dná z 18. a 19. storočia, resp. reliéfne rezby, ktoré boli z plochy dna vyrezané, keď už sudy prestali slúžiť svojmu účelu.
PhDr. Zora Valentová
19.5.2020Akvizícia bratislavských barokových hodín so zvonkohrou
V roku 2019 múzeum zakúpilo unikátny artefakt - skrinkové hodiny so zvonkohrou, ktoré obohatili zbierku historických hodín. Hodiny sú výnimočné nie len tým, že takýto typ hodín v zbierkach chýbal, ale jedná sa o výrobok z dielne domáceho majstra. Hodinár Johann Georg Wernle je v Bratislave (Prešporku) archívne doložený v roku 1774 ako tzv. Landmeister, teda vidiecky majster.
Mgr. Zuzana Francová
9.5.2020Kreslo mešťanostu
V roku 1867 mestská rada odkúpila od grófa Apponyiho palác pre účely magistrátu. Na prvom poschodí zariadila veľkú miestnosť ako zasadačku a vedľa nej pracovňu mešťanostu. Priestory, ktoré dnes pripomínajú už len fotografie, využíval magistrát do roku 1912, kedy sa zasadania a sídlo mešťanostu presťahovali do Primaciálneho paláca.
Mgr. Marta Janovíčková
28.4.2020Rokokový vejár z majetku prvého kustóda múzea Jozefa Könyökiho (1829 – 1900)
V marci tohto roka uplynulo 120 rokov od úmrtia zakladateľa Múzea mesta Bratislavy a jeho prvého dlhoročného kustóda Jozefa Könyokiho, pôvodným menom Ellenbogen (1829 – 1900). Medzi Könyokiho darmi pre múzeum sa nachádza veľmi zaujímavý maľovaný rokokový vejár.
Mgr. Zuzana Francová
6.4.2020Baroková pieta
Pojmom Pieta sa vo výtvarnom umení označuje figurálny výjav, ktorý zobrazuje Pannu Máriu s mŕtvym Kristom na lone. Prameňom tohto motívu nie je biblia, ale jeho korene nájdeme v dobových epických, lyrických a meditatívnych textoch. Zobrazenie Piety býva súčasťou pašiových cyklov, nachádza sa medzi výjavmi Snímania z kríža a Kladenia do hrobu. Postupným vylúčením ostatných postáv sa vyvinulo z výjavu Oplakávania. Pieta predstavuje 13. zastavenie krížovej cesty a jednu zo siedmich bolestí Panny Márie.
Mgr. Zuzana Francová
30.3.2020Šperkovnica
Kazeta na šitie alebo šperkovnica (?), kombinovaný materiál - drevo, papier, časti kolorovaných rytín, textil, sklo, prírodný materiál (listy).
Portrét Leopolda II. (korunovaný v Bratislave v roku 1790) a rôzne figurálne motívy, koniec 18. storočia (po r. 1790).
Mgr. Zuzana Francová
30.3.2020Pečatidlo s monogramom
Pečatidlo s monogramom O H (?), kovová zliatina, mosadz, rúčka v tvare zajaca
Na okrúhlom mosadznom typáriu je monogram OH (?) z prelínajúcich sa písmen. Rúčka v tvare plastického stojaceho zajaca na viničnom (?) liste. Plastika sa dá odskrutkovať. Pečatidlo patrilo Karolovi Ľudovítovi Haeberle (1885 - 1951). Haeberleovci boli obchodníckou rodinou v Bratislave.
Mgr. Zuzana Francová

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »

 

Kontext

Umiestnenie: Zložky dokumentov > Predmety z histórie

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Vyberáme:


Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.

web & design , redakčný systém

  Prihlásiť sa