Orientačná ponuka


Bratislava

Múzeum mesta Bratislavy - Oficiálne internetové stránky


Vyhľadávanie

 
 

Hlavná ponuka

Preskočiť ponuku

Cesta: Titulka > Blog mmb > Príbehy z histórie > Povodne a požiare v dejinách Bratislavy

 

Povodne a požiare v dejinách Bratislavy

Blog mmb
Požiare a povodne patria k výrazným tragickým udalostiam ohrozujúcich mestskú komunitu od najstarších čias. Takéto udalosti mali odnepamäti dosah na život obyvateľov v Prešporku, neskôr v Bratislave. V historických prameňoch sa stretávame s rôznymi spôsobmi ich vyobrazení.
 

 
 

Povodne a požiare v dejinách Bratislavy 

Elena Kurincová

Požiare a povodne patria k výrazným tragickým udalostiam ohrozujúcich mestskú komunitu a jej členov od najstarších čias. Takéto udalosti mali dosah aj na život obyvateľov v Prešporku a v Bratislave. V historických prameňoch sa stretávame s rôznymi spôsobmi reflektovania týchto udalostí. Z písomných pamiatok poznáme napr. organizovanie nevyhnutnej prevencie ale aj prejavy solidarity a svojpomoci, ktoré živly aktivovali. Zbierky MMB a GMB približujú ikonografické zobrazenia povodní a požiarov od 17. storočia. Akčnosť katastrofických udalostí si vyžadovala aktuálne zobrazenie a jeho reprodukovateľnosť. Vizualizácia urbánnych nešťastí bola podmienená technickými možnosťami danej doby, preto ide predovšetkým o grafiky, medirytiny, prípadne tlač. Prirodzene boli poznačené aj  schopnosťami, znalosťami a invenciou autora diela. Až vynájdenie fotografie v polovici 19. storočia prinieslo reálnejšie aspekty zobrazovania katastrof. Povodne na Dunaji bývali prevažne v zimných mesiacoch spôsobené ľadochodom (ľadové povodne), plávaním a zamŕzaním krýh, ktoré vytvárali bariéry alebo na jar po topení snehu v Alpách. Požiare  predstavovali pre život v meste likvidačný moment, pretože sa priam cyklicky opakovali. Vyplývalo to z nedostatočných bezpečnostných opatrení, ale aj využívaním dreva ako stavebného materiálu a v 20. storočí k tomu prispeli ešte aj vojnové udalosti.

Povodne

Blog mmb

1670

Povodeň pri Žitnom ostrove na grafike zo zbierok GMB./ Najstaršie grafické vyobrazenia, medirytiny pripísané stredoeurópskemu grafikovi. (ďalšie foto v galérii Povodne a požiare v dejinách Bratislavy) 


Blog mmb

1796, 1809, 1813  

Vyobrazenia na streleckom terči zo zbierok MMB od Sebastiana Majscha z roku 1841 prináša naratív dejín mesta od roku 972 až po 1841. Zapísané sú tri povodne 1796, 1809, 1813. (detail streleckého terča v galérii Povodne a požiare v dejinách Bratislavy)

Ľadová povodeň 29. januára 1809 – voda zaplavila pravý breh Dunaja. Pod vodou boli Zuckermandel, Kvetná dolina, Vydrica, Lodná ulica, Rybárska brána, Laurinská ulica, Hlavné námestie, Primaciálne námestie, zatopená bola aj Petržalka. 

Pamiatka na túto povodeň bola aj vo forme tabúľ –  jedna bola na Lodnej ulici, ďalej pri vyústení Rybárskej brány do Hlavného námestia a na Starej radnici. 

V zbierkach múzea sa nachádzajú fotografie pamätných tabúľ na povodeň 1809 na Lodnej ulici 7 a na povodeň v Petržalke umiestnenej na horárni v Starom háji. (foto v galérii Povodne a požiare v dejinách Bratislavy) 

Ľadová povodeň 23. februára 1813 spôsobila vyliatie Dunaja na domy na Laurinskej ulici a na Rybárskej bráne. Zaplavená bola aj Kvetná dolina s majermi a záhradami.

Blog mmb

1838 

Strelecký terč zo zbierok MMB je spomienkou na najväčšiu ľadovú povodeň na Dunaji v Pešti, pohľad na župný dom.

Blog mmb

1850 

Ľadová povodeň 5. februára 1850. Fotografia tabuľky zo zbierky MMB označujúca výšku hladiny na veži Starej radnice. 

Blog mmb

1890

Najstaršie fotografické zobrazenie povodne na Dunaji v Bratislave z zbierok MMB v súvislosti so stavbou Starého mosta.

Blog mmbBlog mmb

1897

Povodeň máj – júl – august, kulminácia Dunaja na výške 940 cm. Zaliaty vodou bol Zuckermandel, divadlo Arena, korunovačný pahorok s pomníkom Márie Terézie, Rybné námestie a nábrežie Dunaja. Fotografie tejto udalosti v zbierkach MMB od fotografa K. Körpera.

Blog mmb

1899

Dunaj kulminoval od 15. septembra do 19. septembra 1899, hladina bola na výške  970 cm. Zaplavená bola električková trať, Zuckermandel, dolná časť Vydrice, Rybné námestie, Mostová ulica,  terajšie Hviezdoslavovo námestie, Vajanského nábrežie, Medená a Kúpeľná ulica a pravý breh Petržalky, Pečenské rameno. Autorom fotografie v zbierkach MMB je S. Fiedl. (ďalšie foto v galérii Povodne a požiare v dejinách Bratislavy) 

Blog mmb

1923

Povodeň vo februári 1923, Dunaj kulminoval 7. februára na výške 886 cm. Evakuácia Hájov v Petržalke, ale Zuckermandel nebol ohrozený. Fotografia zo zbierok MMB. (ďalšie foto v galérii Povodne a požiare v dejinách Bratislavy) 

Blog mmb

1928 / 1929 

Ľadová povodeň spôsobená ľadochodom a vytvorenie bariér poznáme na Dunaji na prelome zimy 1928/1929. Fotografia zo zbierok MMB. (ďalšie foto v galérii Povodne a požiare v dejinách Bratislavy) 

Blog mmb

1954 (obr.22,23)

Povodeň na Dunaji 16. – 19. júl 1954, kulminačný bod pri Bratislave 984 cm. Fotografia zo zbirtok MMB. (ďalšie foto v galérii Povodne a požiare v dejinách Bratislavy) 


Požiare

Blog mmb

1515, 1580, 1647, 1800, 1809, 1811

Na streleckom terče zo zbierok MMB od Sebastiana Majscha z roku 1841, ktorý prináša naratív dejín mesta od roku 972 až po 1841 sa spomínajú požiare 1515, 1580, 1647, 1800, 1809, 1811.

1809 

Bombardovanie francúzskymi vojskami a vyhorenie 123 domov.

Blog mmb

1811 

Vyhorenie hradu. Strelecký terč zo zbierok MMB zobrazujúci požiar hradu v roku 1811. (ďalšie foto v galérii Povodne a požiare v dejinách Bratislavy) 

Blog mmb

1833

Strelecký terč zo zbierok MMB zachytáva požiar veže Dómu 13. júna 1833.

Blog mmb

1879

17. august 1879 požiar kostola alžbetiniek. Fotografia zo zbierok MMB, autor fotografie F. Löslauer. (ďalšie foto v galérii Povodne a požiare v dejinách Bratislavy)  

Blog mmb

1913

17.  máj 1913 požiar Podhradia, Židovská ulica. Autor fotografie zo zbierok MMB E. Kozics. (ďalšie foto v galérii Povodne a požiare v dejinách Bratislavy) 

Blog mmb

1934

Požiar firmy Aso a kina Atlon 18. 1. 1934.  Autor neznámy, fotografia zo zbierok MMB. (ďalšie foto v galérii Povodne a požiare v dejinách Bratislavy)  

Blog mmb

1944

Bombardovanie firmy Apollo a mesta 16. júna 1944. Autor neznámy, fotografia zo zbierok MMB. (ďalšie foto v galérii Povodne a požiare v dejinách Bratislavy)  

 

Povodne a požiare v dejinách Bratislavy

 
Kontakt: PhDr. Daniel Hupko, PhD.
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 30.4.2020 / 30.4.2020
 

 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Vyberáme:


Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.

web & design , redakčný systém

  Prihlásiť sa