Orientačná ponuka


Bratislava

Múzeum mesta Bratislavy - Oficiálne internetové stránky


Vyhľadávanie

 
 

Hlavná ponuka

Preskočiť ponuku

Cesta: Titulka > Domov

 

Ponuka publikácií MMB

 

 
 

Publikácie

Zborník Bratislava XI, 1999

Vydalo MMB, Bratislava 1999, počet strán 165, čb. obrázky, resumé angl., nem.

Obsah:

Schmidtová, J. – Jezná , J.: Villa rustica v Bratislave – Čuňove. Výrobky carnuntského tehliara

Plachá, V. – Hlavicová , J. : Osídlenie Devína v 10. až 13. storočí

Masnicová, S.: Zisťovanie krvných skupín systému ABO z kostrových pozostatkov časti populácie v Devíne

Beňuš, R. – Hanulík. M.: Paleodemografia obyvateľstva na Devíne v 11. a 12. storočí

Beňuš, R. – Pospíšil,M.F. – Holec P. : Telesný vzhľad a stravovanie obyvateľov na Devíne v 11. a 12. storočí

Kačírek, Ľ.: Prínos Mateja Bela ku kultúrnym dejinám Bratislavy

Karácsony, V.: Bratislava a jej začlenenie do Česko – Slovenskej republiky

Buzynkayová, A.: Archív mesta Bratislavy – história a súčasnosť

Orság, J.: Inventár militárií mesta Bratislavy zo 17. storočia

Obuchová V.: Kalvária v Bratislave. Archívno – historický  výskum

Francová Z.: Štočky Jeremiasa Gottloba Rugendasa v zbierkach Mestského múzea v Bratislave

Fiala, A.: Papierové robotné znaky mesta Bratislavy v zbierke Mestského múzea v Bratislave

Vidová, R.: Fajansový čepák Heřmana Landsfelda

Janovíčková , M.: Z činnosti Mestského múzea v Bratislave v roku 1998

Francová,  Z.: Mgr. Anton Fiala 50 - ročný

 

Zborník Bratislava XII, 2000

Vydalo MMB, Bratislava 2000, počet strán 194, čb. obrázky, resumé angl., nem.

Obsah:

Plicková, E.: Vladimír Plicka – tolerantný vlastenec

Paulík, J. - Plachá, V.: Devínske hradisko – kultové centrum v praveku

Hulínek, D. - Plachá, V.: Rímske stavby na Devíne vo svetle najnovších archeologických výskumov

Schmidtová, J. _ Jezná, J.: Orientálny kult Kybele a Attida v rímskej Gerulate

Lesák, B.: Výsledky archeologického výskumu  na Vysokej ulici v Bratislave

Fiala, A.: Z tradícií kováčskeho a zámočníckeho remesla v Bratislave

Poláková, Š.: Z histórie bratislavského divadla do roku 1919

Francová, Z.: Bratislavská výstava v roku 1865 a jej exponáty v zbierkach Mestského múzea

Kačírek, Ľ.: Korešpondencia Pavla Országha – Hviezdoslava s Jankom Jesenským a Eduardom Krajňákom

Sládek, V.: Elektrina do začatia prevádzky Mestskej elektrárne v Bratislave

Karácsony, V. - Vidová, R.: Továreň na šumivé víno J. E. Hubert v Bratislave

Janovíčková, M.: Z činnosti Mestského múzea v Bratislave v roku 1999

 

Zborník Bratislava XIII, 2001

Vydalo MMB v Bratislave 2001, počet strán 146, čb. obrázky, resumé angl., nem.

Obsah:

Hudec, J.: Torzá sochy faraóna z Novej ríše

Schmidtová, J.: - Jezná, J.: Indoiránsky boh Mithra v Bratislave – Rusovciach

Pichlerová, M.: Najstaršie osídlenie dunajského brodu v Bratislave – Rusovciach

Plachá, V. – Paulík,J.: Bronziarstvo v praveku na devínskom hrade

Fiala, A.: Unikátny dvojdielny rováš z Bratislavy

Francová, Z.: Pozostalosť bratislavského maliara Eduarda Majscha

Sládek, V.: Elektrina v Prešporku v rokoch 1901 – 1918

Plachá,V.: - Hlavicová, J.: Významné výročie na Národnej kultúrnej pamiatke Devín – slovanské hradisko

Janovíčková, M.: Z činnosti Mestského múzea v Bratislave v roku 2000

    

Bratislava XVIII, 2006
Zbornik 2006
Spisy Múzea mesta Bratislavy
Acta Musei Civitas Bratislavensis

 

 

 

 

 

 

 

 

Bratislava XIX, 2007

PhDr. Veronika Plachá

Spisy múzea mesta Bratislavy 

Acta Musei Civitas Bratislavensis

 

 

 

 

 

 

 

 
Bratislavská maliarska rodina Majschovcov

Vydali GMB, MMB, Bratislava 2001, počet strán 96, čb. a far.obrázky

Text: Z. Francová, Ž. Grajciarová

 

Gotické umenie z bratislavských zbierok

vydali MMB a SNG, Bratislava 1999, počet strán 170, čb. a far. obrázky

Obsah:

Hyross, P.: Úvod

Glatz,C.A.: Skulptúra a tabuľová maľba

Fiala, Andr.: Kamenné  architektonické články a náhrobníky

Kalinayová , J.: Hudba a hudobné pamiatky

Koday, J.: Iluminácie a tlače

Šefčáková, E.: Drevené štočky

Francová Z.: Kovania z knižnej väzby

Francová, Z.: Zlatníctvo

Fiala, Ant.: Mincovníctvo v Bratislave

Fiala ,Ant.: Kovospracujúce remeslá

Francová, Z.: Kliešte na pečenie oblátok

Francová, Z.: Krstné misy

Lesák, B.: Kostené predmety

Füryová, K.: Sklo

Janovíčková,M.: Úžitkové predmety z dreva

Hulínek, D.: Keramika

Vallašek A.: Militáriá

 

 
Bratislava mešťana Wocha

Text: P. Baxa. V. Ferus,  64 strán, far. a čb. obrázky, Pallas 1991, slov. a nem. text

Holčík, Š.P.: Bratislavská  radnica

150 str., čb. a far. obrázky,  BIPS 1990

 
Devín  - hrad

text: V. Plachá, J. Hlavicová, 16. str. čb. obrázky, Malá vlastivedná knižnica, č. 23,1995 

 
Devín – hrad a jeho majitelia

text: J. Hlavicová, V. Plachá, 16 strán, čb. obrázky, Malá vlastivedná knižnica, č. 100,1998

 

Sprievodcovia expozíciami:

Vinohradnícke a vinárske múzeum

Farmaceutická expozícia

text: M. Antolíková, 48 strán, čb. a far. obrázky

Antická Gerulata / SJ, NJ, AJ /

 

Expozícia umeleckých remesiel

text: Z. Francová, 16 strán, čb. obrázky, Malá vlastivedná knižnica č. 22, 1995

 

Súbory pohľadníc s textami z jednotlivých expozícií:

Expozícia umeleckých remesiel

Expozícia historických hodín

Vinohradnícka expozícia

Farmaceutická expozícia

 

 

Nová publikácia - Múzeum mesta Bratislavy 1868 - 2008

1868-2008 obsah.pdf [PDF, 61 kB]

 

 

Zborník Múzea mesta Bratislavy 2009, č. XXI

Životné jubileum riaditeľa Petra Hyrossa [PDF, 342 kB]

Zborník Múzea mesta Bratislavy 2009, č. XXI.pdf [PDF, 97 kB]

 

 


 

 
Kontakt: PhDr. Beáta Husová
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 29.6.2006 / 16.1.2014
 

 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Vyberáme:


Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.

web & design , redakčný systém

  Prihlásiť sa