Orientačná ponuka


Bratislava

Múzeum mesta Bratislavy - Oficiálne internetové stránky


Vyhľadávanie

 
 

Hlavná ponuka

Preskočiť ponuku

Cesta: Titulka > Blog mmb > Predmety z histórie > Pieta

 

Baroková pieta

zakladne logo
Pojmom Pieta sa vo výtvarnom umení označuje figurálny výjav, ktorý zobrazuje Pannu Máriu s mŕtvym Kristom na lone. Prameňom tohto motívu nie je biblia, ale jeho korene nájdeme v dobových epických, lyrických a meditatívnych textoch. Zobrazenie Piety býva súčasťou pašiových cyklov, nachádza sa medzi výjavmi Snímania z kríža a Kladenia do hrobu. Postupným vylúčením ostatných postáv sa vyvinulo z výjavu Oplakávania. Pieta predstavuje 13. zastavenie krížovej cesty a jednu zo siedmich bolestí Panny Márie.
 

 
 

Baroková Pieta / Zuzana Francová

Prvé doklady sochárskeho spracovania námetu Piety sa zachovali z konca 13. storočia; za miesto vzniku tohto typu zobrazenia sa považuje južné Nemecko. Postupne sa vytvorili tri základné typy zobrazenia Piety, odlišujúce sa polohou tela Krista: vertikálne, horizontálne a diagonálne Piety. Tie posledné sa rozšírili v období krásneho slohu okolo r. 1400 a prinášali kontrast ideálnej krásy Panny Márie a naturalisticky vypracovaného tela umučeného Krista.

Naše múzeum má vo svojich zbierkach väčší počet najmä sochársky stvárnených Piet. Sú to prevažne drevené polychrómované ľudové sošky menších rozmerov z 19. storočia, ale vo fonde sa vyskytujú aj keramické plastiky, resp. sväteničky.

Výnimočným artefaktom je rozmerná drevená Pieta získaná v roku 1977 prevodom z Finančného odboru vtedajšieho Obvodného národného výboru Bratislava IV. Nachádzala sa v súkromnom majetku, údaje o jej pôvodnom umiestnení nie sú známe. V tomto prípade ide o dielo neznámeho profesionálneho rezbára stredoeurópskeho okruhu, datované do 1. polovice 18. storočia. Skulptúra s výškou 53 cm je vyrezaná z mäkkého listnatého dreva. Skladá sa z troch na seba nadväzujúcich častí: podstavca, plastiky Panny Márie a plastiky Krista. Podstavec, s členitým povrchom evokujúcim prírodný terén, je v spodnej časti vydlabaný a naň je umiestnená sediaca plastika Márie. Jej ruka, pravá časť plášťa a pravé chodidlo sú snímateľné. Hlavu má mierne naklonenú napravo, hlavu jej pokrýva šatka padajúca na plece, ktorá je vzadu prekrytá plášťom. Voľne prevesený plášť prechádza zadnou stranou a končí vpredu na pravom kolene. Ľavá noha je takmer naklonená, čo spôsobuje zaujímavé zvlnenie drapérie. Mŕtvy Kristus v diagonálnej polohe leží na pravej nohe Márie a telom je natočený k divákovi. Pravá ruka mu voľne visí dolu, ľavú má kŕčovite vystretú do priestoru. V kolenách zohnuté nohy sú horizontálne uložené na pravej strane. Dielo zaujme výraznými expresívnymi prvkami: na rukách aj nohách Krista sú viditeľné vystupujúce žily, na jeho tvári s privretými očami a pootvorenými ústami je vpísaný výraz bolesti.

Pieta sa do múzea dostala v poškodenom stave a so sekundárnymi zásahmi. Pôvodná polychrómia skulptúry sa zachovala len v malom rozsahu a jej kriedový podklad bol deštruovaný. Na viacerých miestach sa nachádzali novšie premaľby.

V rokoch 1984 – 1985 Pietu zreštaurovali na VŠVU v Bratislave. Odstránili nevhodné premaľby a sochu nainštalovali na nový snímateľný drevený podstavec.

Dielo sme v roku 1991 vystavili na Všeobecnej česko-slovenskej výstave v Prahe. V rokoch 1992 – 1994 bolo prezentované na výstave Bratislava v období baroka. Dnes je súčasťou Múzea dejín mesta v Starej radnici.

 

Pieta

Pieta, prvá polovica 18. storočia, neznámy rezbár, vyrezávané drevo, stopy polychrómie

 

 
Kontakt: Mgr. Zuzana Francová
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 6.4.2020 / 6.4.2020
 

 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Vyberáme:


Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.

web & design , redakčný systém

  Prihlásiť sa