Orientačná ponuka


Bratislava

Múzeum mesta Bratislavy - Oficiálne internetové stránky


Vyhľadávanie

 
 

Hlavná ponuka

Preskočiť ponuku

Cesta: Titulka > Domov

 

PhDr. Peter Hyross odchádza z Múzea mesta Bratislavy

zakladne logo
Z kolektívu pracovníkov Múzea mesta Bratislavy odchádza dlhoročný riaditeľ PhDr. Peter Hyross. V inštitúcii pôsobil od júna 1997 do konca marca 2021, takmer dvadsať štyri rokov.
 

 
 

Z Múzea mesta Bratislavy odchádza riaditeľ PhDr. Peter Hyross

Peter Hyross

Z kolektívu pracovníkov Múzea mesta Bratislavy odchádza dlhoročný riaditeľ PhDr. Peter Hyross. Náhle ukončenie jeho pracovného pomeru zaskočilo viacerých kolegov, jeho rozhodnutie však musíme rešpektovať.

Po ukončení štúdia na  FFUK odbor história nastúpil v roku 1984 ako odborný pracovník do Slovenského národného múzea – Historického múzea, v roku 1991 sa stal jeho riaditeľom. Múzeum ako inštitúcia a post riaditeľa ho sprevádzali aj v ďalšom profesionálnom živote. V roku 1996 pôsobil ako riaditeľ SNM - Múzea Červený Kameň a v roku 1997 sa stal riaditeľom vtedy ešte  Mestského múzea v Bratislave.

Do tejto inštitúcie nastúpil v čase, kedy po období rozmachu múzea v 70. a 80. rokoch 20. storočia nastala stagnácia zapríčinená vtedajšou nepriaznivou situáciou v múzejníctve po roku 1989.  Do popredia začali znovu vystupovať problémy s uložením zbierkových predmetov, so zastaralými expozíciami, pracovnými podmienkami v objektoch, ktoré potrebovali rekonštrukciu, s nedostatkom financií na akvizície, ochranu zbierok i prezentačné aktivity.

Postupnými krokmi nasmerovanými najskôr k čiastočným úpravám expozícií, neskôr aj k rekonštrukciám objektov a realizácii nových expozícií sa začali napĺňať jeho vízie o obnove všetkých múzeí.

V 2002 sa sprístupnila nová expozícia Múzeum Athura Fleischmanna, po rekonštrukcii objektu lekárne U červeného raka v roku 2006 to bola zredukovaná expozícia Múzeum farmácie. Po komplexnej rekonštrukcii Apponyiho paláca v roku 2008 tu pribudla nová expozícia Múzeum historických interiérov a obnovená expozícia Múzeum vinohradníctva. V roku 2011 po náročnej revitalizácii Starej radnice sa otvorila expozícia Múzeum dejín mesta. Okrem týchto sa uskutočnili čiastočné renovácie expozícií Múzeum J.N. Hummela, Múzeum zbraní v Michalskej veži.

Realizácia viacerých rekonštrukcií objektov priniesla so sebou aj viacnásobné sťahovanie zbierok uložených v týchto objektoch. Sťahovanie bolo čiastočne zavŕšené rekonštrukciou objektu bývalej školy na depozitárne účely a podarilo sa tu vybudovať aj moderné reštaurátorské pracovisko. P. Hyross sa v posledných rokoch angažoval aj pri rokovaniach a príprave podkladov nového depozitára s plánovaným sťahovaním na rok 2019, v súčasnosti odsunutým na rok 2022. Týmto by sa malo vyriešiť uloženie ďalších zbierok nachádzajúcich sa v nevyhovujúcich podmienkach.

Samostatnou kapitolou, ktorej venoval pozornosť, bol NKP hrad Devín. Dúfal, že sa čo najskôr podarí vybudovať nové zázemie pre zamestnancov a podujatia. Obdobná situácia bola aj pri riešení obnovy objektu Múzea Antickej Gerulaty v Rusovciach, na ktorú je vypracovaný projekt.  

Významnú úlohu pri prezentácii múzea smerom k verejnosti videl popri výstavách a expozíciách od začiatku aj v realizácii kultúrnych a vzdelávacích programov pre širokú verejnosť. Jeho pričinením múzeum obnovilo v roku 1998 vydávanie Zborníka Múzea mesta Bratislavy s názvom Bratislava.

Záber činnosti múzea pod vedením riaditeľa Petra Hyrossa počas jeho pôsobenia bol široký a mnoho-spektrálny. Za výsledky práce hovoria aj tri tituly Múzeum roka či viacero ocenení za jednotlivé projekty časopisu Pamiatky a múzeá.

Čo pokladá za svoj najväčší profesionálny úspech nám povedal v rubrike Blogu MMB  Z anonymity... na webovej stránke múzea v roku 2020.

„Ťažká otázka, nad ktorou som sa nikdy nezamýšľal. Neviem či treba vedieť pomenovať svoj najväčší úspech, nech hodnotia a vyberajú iní. Mnoho dobrých drobných krokov – úspechov poskladá mozaiku, ktorú možno hodnotiť ako celok. Keď raz budem na konci tejto mojej profesionálnej cesty potom sa obzriem naspäť a skúsim vybrať to naj...

Dnes by som možno povedal, že veľkým úspechom je tím ľudí, ktorých sa mi podarilo dať dokopy a udržať, s ktorými mám možnosť dlhé roky spolupracovať,  ktorí sú nadšení pre zbierky, minulosť i prítomnosť, múzeum, mesto, majú radi to, čo robia a s kým spolupracujú.

Za tie roky sme spolu posunuli Múzeum mesta Bratislavy výrazne dopredu a nadviazali sme tak na predchádzajúce úspešné generácie“

V duchu tejto myšlienky ďakujeme za spoluprácu a možnosť samostatného riešenia úloh, ktoré možno nie vždy boli v súlade s jeho presvedčením. Múzeum treba považovať za veľkú rodinu, kde občas dochádza aj k napätiu medzi jej členmi. Takýmito neuralgickými bodmi sa stávali predovšetkým „vysoko aktuálne“ aktivity, ktoré neboli plánované a objavili takpovediac zo dňa na deň a ani ich zmysel nebol jednoznačný. Práve v týchto chvíľach sa ukázala sila kolektívu, ktorý tieto situácie spolu s riaditeľom dokázal doviesť do úspešného konca. Do ďalších rokov želáme pevné zdravie a veľa osobných i pracovných úspechov!

Za kolektív zamestnancov Múzea mesta Bratislavy Marta Janovíčková 


 
Kontakt: PhDr. Beáta Husová
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 26.3.2021 / 26.3.2021
 

 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Vyberáme:


Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.

web & design , redakčný systém

  Prihlásiť sa