Orientačná ponuka


Bratislava

Múzeum mesta Bratislavy - Oficiálne internetové stránky


Vyhľadávanie

 
 

Hlavná ponuka

Preskočiť ponuku

Cesta: Titulka > Domov

 

PhDr. Irena Pišútová, CSc.

Irena Pišútová
Spomína na svoj život v päťdesiatych rokoch
 

 
 
PhDr. Irena Pišútová, CSc.

Zastavenie desiate: PhDr. Irena Pišútová, CSc., Stará radnica, začiatok o 10.00 h 

kunsthistorička, etnologička, publicistka štúdií a monografií z oblasti keramiky, skla, dreva  

 

Každý dostane po nástupe do zamestnania svoju náplň práce. Určite ju obdržala aj pani PhDr. Irena Pišútová, CSc., keď nastúpila do svojho prvého zamestnania  - do Slovenského národného múzea. Náplň práce ju sprevádzala po celý život, ale strohý  text  napísaný úradným jazykom  nikdy  absolútne nevystihol jej ozajstnú  pracovnú náplň a už vôbec ľudskú podstatu. Veľkorysá, tvorivá, s vysokou erudovanosťou v svojom odbore, vždy prevyšovala náplň práce o to, čo sa musí, s tým čo skutočne robila. Opísaný prístup k práci je výsledkom jedinečných kníh, výstav, odborných článkov, ktoré vytvorila. Súčasne vychovala svoje tri deti a odchovala svoje druhé deti - študentov a mladých kolegov. 

Okrem tvrdej práce i keď nesmierne zaujímavej, neváhala venovať svoj drahocenný čas práve mladým ľuďom. Ujala sa častokrát   "najdúcha z ulice",  ktorý potreboval nielen odbornú pomoc. Dodala mu odvahu a sebavedomie s úsmevom na tvári, len tak mimichodom, popri odborných konzultáciách.

Životopis Ireny Pišútovej sa začína narodením v Chuste (teraz je to územie Ukrajiny). Detstvo prežívala vo Zvolene a neskôr v Bratislave. Tu maturovala a študovala na FFUK,  odbor národopis a dejiny umenia. Čo patrilo k jej najdrahším oblastiam v odbore? Na  začiatku  modrotlač na Spiši, neskôr maľba na skle. Jednoznačne však jej srdce zahorelo láskou k múzeu. Patrí k vedcom s najrozsiahlejšou publikačnou činnosťou.  Len ťažko možno postihnúť na malom priestore všetky oblasti, ktorým sa venovala. Jednoznačne sa dá povedať, že v jej podstate vedeckého bádania dominovali tri základné materiály, typické pre tradičné prostredie Slovenska: sklo, drevo a hlina. Tieto materiály prezentuje širokej verejnosti všetkými formami múzejnej práce - výstavami doma aj v zahraničí, vedeckými štúdiami, filmovou tvorbou, obsažnými vedecko-populárnymi knihami. Spomeňme tituly ako Slovenské ľudové maliarstvo, Súčasná ľudová plastika. V oblasti keramiky sa venuje fajanse, o čom svedčí aj vydanie rozsiahlej knihy Fajansa. 

Irena Pišútová je prirodzená autorita vzbudzujúca úctu a obdiv. Taká bola vždy. S mladíckym elánom, vyzerá stále príťažlivo a šarmantne, naplnená humorom a optimizmom. To je aj hlavný dôvod, prečo k nej ľudia v súčasnosti radi prichádzajú do jej starožitníctva

Antikva na Špitálskej ulici. Pristavujú sa na "kus reči"  bývalí kolegovia a študenti. Radi za ňou chodíme i my, pracovníci Múzea mesta Bratislavy. Bez nej sa nezaobíde v našom múzeu ani jedna tzv.  "nákupka" t.j. nákupná komisia akvizícií. Jej prístup k životu

byť nad vecou a zároveň byť hlboko vnorený do vecí - artefaktov - je úžasné spojenie. V jej prítomnosti zrazu všetky predmety ožívajú a nadobúdajú nový zmysel a ďalší rozmer. A to je skutočná láska a závislosť k predmetom z doby minulej.   

 
Kontakt: PhDr. Beáta Husová
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 23.1.2007 / 23.1.2007
 

 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Vyberáme:


Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.

web & design , redakčný systém

  Prihlásiť sa