Orientačná ponuka


Bratislava

Múzeum mesta Bratislavy - Oficiálne internetové stránky


Vyhľadávanie

 
 

Hlavná ponuka

Preskočiť ponuku

Cesta: Titulka > Projekty > Projekty 2019 > Oživené učebnice - História v kocke

 

Oživené učebnice - História v kocke

Oživené učebnice - História v kocke
Projekt Oživené učebnice – História v kocke mapuje ďalšie historické témy, ktoré rozšíria obsah špeciálnej interaktívnej výstavnej expozícii Oživené učebnice a obraznou a zážitkovou formou vytvoria hravú históriu, postavenú na existujúcej koncepcii MMB „Všetko o múzeu“ a nadväzujúce na inovovaný štátny vzdelávací program – oblasť Človek a spoločnosť, Človek a svet práce
Hlavným cieľom projektu je rozšíriť špeciálnu interaktívnu výstavnú expozíciu Oživené učebnice o dve historické témy vydaním publikácii v edícii História v kocke a doplnením expozície o interaktívne pomôcky – magnetické makety k programom Príbeh Mimi a Remeslo má zlaté dno.
 

 
 

Projekt Oživené učebnice je koncipovaný ako dlhodobý projekt, ktorý postupne v jednotlivých etapách mapuje historické témy koncepčne postavené na expozíciách tematických múzeí Múzea mesta Bratislavy (MMB) a jeho zbierkach.


Prvá etapa (2016/2017) bola zameraná na architektonicko-priestorové riešenie špeciálnej interaktívne výstavnej expozície Oživené učebnice, obsahovo zameranej na 5 historických tém. Súčasťou projektu bolo predstavenie piatich neformálnych vzdelávacích programov a päť publikácii v novozaloženej edícii „História v kocke“: Projekt predstavuje nové neformálne vzdelávanie v MMB.

Od začiatku mal projekt ambíciu a predovšetkým potenciál mapovať ďalšie historické témy v súvislosti s požiadavkami Štátneho vzdelávacieho programu pre dejepis s presahom aj do iných oblasti vzdelávania.


Druhá etapa projektu Oživené učebnice – História v kocke tak nadväzuje na úspešnú a odbornou verejnosťou aj vysoko hodnotenú prvú etapu projektu. Jej cieľom je zmapovať ďalšie dve historické témy a to vydaním dvoch publikácii v edícii História v kocke, vytvorením dvoch rovnomenných vzdelávacích programov doplnených o didaktické pomôcky – magnetické makety vychádzajúce z ilustrácii publikácii. Obe historické témy sú rozšírením doplnením učebných osnov dejepisu s presahom aj do ďalších oblasti vzdelávania:


Príbeh Mimi. Publikácia i rovnomenný vzdelávací program je zameraný na reálne žijúce dievča, Židovku Mimi Redlich v 20. – 30. rokoch 20.storočia v Bratislave – Prešporku. Životný štýl, príbehy, vzdelanie, zábava, hry, móda. Uvedené témy je možné sledovať na základe bohatej fotodokumentácie rodiny zachovanej v podobe fotoalbumov v zbierkach MMB. Príbeh prinesie aj pohľad do bratislavských ulíc, ktoré sú na fotkách v pozadí ako kulisa. Popíše súčasným deťom a mládeži ako trávili ich vrstovníci voľný čas.


Remeslo má zlaté dno. Publikácia i rovnomenný vzdelávací program predstavujú remeselníkov, ale aj vznik i trvanie cechov 17. až 18. storočí v Bratislave. Združenia – cechy sú pevne späté s minulosťou Bratislavy, niekdajšieho slobodného kráľovského mesta Prešpork. Čitatelia sa dozvedia o rozmanitosti remesiel a cechov, ich pracovným procesom, zvyklosťami, právami a povinnosťami na konkrétnom príbehu známeho remeselníka.

 


Mimi_publikacia

Mimi_publikacia

Remeslo_publikaciaRemeslo_publikacia

 
Kontakt: PaedDr. Martina Pavlikánová PhD.
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 22.10.2019 / 22.10.2019
 

Kontext

Umiestnenie: Zložky dokumentov > Projekty > Projekty 2019
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Vyberáme:


Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.

web & design , redakčný systém

  Prihlásiť sa