Orientačná ponuka


Bratislava

Múzeum mesta Bratislavy - Oficiálne internetové stránky


Vyhľadávanie

 
 

Hlavná ponuka

Preskočiť ponuku

Cesta: Titulka > Domov

 

Otázky a aktivačný text: 08. 11. - 12. 11. 2010 viac tu

Kedy sa presne narodila Mária Terézia?
Akú významnú sankciu zaviedol Karol VI., ktorá ovplyvnila budúcnosť jeho dcéry Márie Terézie?
Koľko rokov pred narodením Márie Terézie, Karol VI. zverejnil Pragmatickú sankciu?
Ako pragmatická sankcia ovplyvnila život Márie Terézie?
Mala Mária Terézia brata, ktorý by mohol vládnuť miesto nej?
Koľko súrodencov mala Mária Terézia, ako sa volali a kedy sa narodili a zomreli?
Ako vyzerala Mária Terézia?
Aké názvy majú bydliská Márie Terézie?
Aká etiketa vládla v rezidenciách Karola VI. a jeho detí?
Aké detstvo mala podľa vás Mária Terézia?
Ako sa volali vychovávateľky Márie Terézie?
Ktorá z vychovávateliek je pochovaná v kapucínskom kostole v rodinnej kryptea prečo?
Aké predmety sa učila Mária Terézia?
Vymenujte jazyky, ktorými sa dohovorila Mária Terézia.
Nevedela anglicky, prečo?
Vedela maďarsky a česky?
Prečo sa neučila právo a ekonomiku?
Vymenujte aspoň dvoch učiteľov, ktorí sa významne podieľali na vzdelávaní Márie Terézi
 

 
 

Aktivačný text! Keď malá Mária Terézia otvorila 13. mája 1717 po prvýkrát oči, nikde nebolo napísané, že raz bude vládnuť nad veľkou rakúskou ríšou. Štyri roky predtým, sa však jej otec, cisár Karol VI.,  postaral o to,  aby boli zakotvené nástupnícke dedičské práva aj pre ženskú líniu rodu. Rozhodnutie tvorilo súčasť Pragmatickej sankcie. Cisár ju verejne prečítal 19. apríla 1713. Toto múdre nariadenie mu vtedy nediktovala žiadna naliehavá udalosť. Rozhodol sa tak intuitívne a my súčasníci mu môžeme ďakovať. Bez Pragmatickej sankcie, by Mária Terézia určite nemohla vládnuť.

Ako vyzerala Mária Terézia:Niektorí historici sa domnievajú, že Mária Terézia podedila morálne sily po svojej matke Kristíne Brunšvickej-Wolfenbüttelskej . Veľmi sa na svoju matku podobala aj fyzicky. Portréty oboch žien v období mladosti prezrádzajú zrejmú podobu. Mária Terézia nemala povestnú hrubú spodnú peru ako dedičstvo po Habsburgovcoch, akú mal aj jej otec. Po matke mala jasnú pleť, svetlé vlasy a modré oči a mala súmernú a peknú postavu.

Súrodenci Márie Terézie: Leopold (1716 - koncom roka 1716 zomrel); Mária Anna (1718 1744); Mária Amélia (1724 - 1730)

Bydliská: Mária Terézia, podobne ako jej rodičia vyrastala a bývala striedavo v dvoch sídlach: Hofburgu vo Viedni a Nouvelle Favorita. V druhom sídle Nouvelle Favorita prebývala rodina predovšetkým v lete. Táto rezidencia stála mimo múrov mesta, ale spojenie s Hofburgom kočom bolo rýchle. Vzduch bol čistý, napriek tomu, že nešlo ešte o vidiek. V oboch rezidenciách vládli pravidlá španielskej etikety, ktorú zaviedol Karol VI. a lipol na nej. Súviselo to s presvedčením Karola VI. o jeho právach na španielsku korunu a predstavovala preňho puto so strateným španielskym kráľovstvom. Etiketa sa dodržiavala len na oficiálnych podujatiach. V súkromí žila rodina podobne ako sa žilo v rodinách mešťanov tej doby. Bola to dobrá škola aj pre samotnú Máriu Teréziu. V budúcnosti sa vedela prispôsobiť a prekračovať hranice medzi bohatstvom a jednoduchosťou.

Výchova a vzdelávanie panovníčky: Máriu Teréziu vychovávali vychovávateľky z radov rakúskej šľachty. Najprv to bola grófka von Stubenbergová. Od roku 1728 ju vystriedala grófka Mária Karolína Fuchsová, rodená von Mollartová. Sprevádzala ju v rokoch dospievania. Ich vzťahy sa vekom a postavením Márie Terézie menili. Počas panovania z nej spravila svoju hlavnú dvornú dámu. Po jej smrti, si ju natoľko uctila, že si priala, aby bola pochovaná v kapucínskom kostole v rodinnej krypte. Vychovávatelia poverení výučbou boli z radov Spoločnosti Ježišovej, ktorá bola vtedy na vrchole moci. Jezuiti sa snažili vychovať z mladej arcivojvodkyne dobrú kresťanku. Poverili tým jezuitu, otca Franza Xavera Vogla. Ďalší jezuita Gottfried Spannagl, vyučoval Máriu Teréziu latinčinu a históriu. Do tajov matematiky ju mal zasvätiť Talian Jakob Marinoni. Osobitná pozornosť sa venovala výučbe cudzích jazykov. Mária Terézia dobre ovládala: nemčinu ako materinský jazyk, francúzštinu, taliančinu, španielčinu a latinčinu. Latinčina bola navyše aj "úradným" jazykom Uhorského kráľovstva. Francúzština bola medzinárodným dvorským jazykom a panovníčka ju používala často. Angličtina ešte v tomto období nefigurovala medzi jazykmi, ktoré sa učili princovia a princezné panovníckych rodov. Nehovorila ani po maďarsky a česky. Učebný plán Márie Terézie sa venoval značný priestor aj výučbe tancu a hudbe, hlavne spevu, v ktorom vynikala. Jej vychovávatelia ju vôbec nezasvätili do práva a ekonómie. Tieto vedy neboli vhodné pre ženu, ale žiaľ, neskôr ako panovníčke, jej ich absencia vo vzdelávaní chýbala.

 
Kontakt: PhDr. Beáta Husová
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 4.11.2010 / 4.11.2010
 

 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Vyberáme:


Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.

web & design , redakčný systém

  Prihlásiť sa