Orientačná ponuka


Bratislava

Múzeum mesta Bratislavy - Oficiálne internetové stránky


Vyhľadávanie

 
 

Hlavná ponuka

Preskočiť ponuku

Cesta: Titulka > Domov

 

Osobnosti z histórie

Blog mmb
Zložka Osobnosti z histórie priblíži významné osobnosti z dejín Bratislavy, ich prínos do kultúrno-historického dedičstva a ich významné výročia.

 
 
Radené zostupne ZmenenéNázov a anotáciaZodpovedá
6.4.2021ThDr. Ľudovít Okánik, prvý starosta mesta Bratislavy
ThDr. Ľudovít Okánik (1869 – 1944) katolícky kňaz, kanonik, apoštolský protonotár mestský farár, signatár Martinskej deklarácie, poslanec, nitriansky župan, člen Republikánskej strany zemedelského a maľoroľníckeho ľudu, prvý riadne zvolený starosta mesta Bratislavy.
PhDr. Elena Kurincová
1.3.2021200. rokov od narodenia Ferdinanda Martinenga
V Prešporku v druhej polovici 19. storočia predstavovali svojimi aktivitami svojpomocné a dobročinné asociácie prirodzenú platformu pre realizáciu výrazných osobností. K takým osobnostiam rozhodne patril Ferdinand Martinengo (4. 3. 1821 – 25. 2. 1895). V marci 2021 si pripomíname 200. rokov od jeho narodenia. Najvýraznejším a záslužným aktom jeho činnosti v meste bol podiel na založení a celoživotnom pôsobení v Dobrovoľnom hasičskom spolku (Pressburger freiwilliger Feuerwehrverein).
PaedDr. Martina Pavlikánová PhD.
15.12.2020Blog mmb / 75 rokov od úmrtia Janka Jesenského
Na sklonku decembra uplynie 75 rokov od úmrtia Janka Jesenského. Zo sveta odišiel v Bratislave 27. decembra 1945 – krátko pred dovŕšením svojich 71. narodenín (narodil sa 30. decembra 1874). Bol významným literátom, básnikom a prozaikom. Jeho dielo i dnes patrí medzi učebnú látku literárnej výchovy na školách a Jesenského tvorba je súčasťou maturitných i štátnicových otázok.
PhDr. Daniel Hupko, PhD.
3.10.2020Marína Paulíny /Žena s nevšedným osudom
Životný príbeh Maríny Paulínyovej sa rozvíjal na pozadí dramatických spoločensko-politických udalostí prvej polovice 20. storočia. Nebola ženou jednej profesie, ale počas svojho života viackrát začínala odznova, v odlišnom prostredí a v inej sfére činnosti. Jej práca mala často priekopnícky charakter: pomáhala v sociálnej, resp. humanitárnej oblasti, bola činná v spolkoch, podnikala a podieľala sa na rozvoji cestovného ruchu a prezentácii svojej vlasti. Jej aktivity na Slovensku, ale najmä dlhoročné pôsobenie v zahraničí – či už v medzivojnovom období alebo počas vojnového exilu – majú aj významný diplomatický rozmer.
PhDr. Beáta Husová
22.5.2020Bratislavský hodinár Jacob Guldan
V roku 1776 v Bratislave vznikol samostatný hodinársky cech, jediný svojho druhu na území Uhorska. Štatút získal od uhorskej kráľovnej Márie Terézie.
Viacerí hodinárski majstri sa výrazne zapísali do histórie umeleckých remesiel v našom meste a ich zachované výrobky patria ku skvostom zbierok Múzea mesta Bratislavy.
Patrí k nim aj hodinár Johann Jacob Guldan.
Mgr. Zuzana Francová
22.5.2020Karikatúra Leopolda Mazáča od Ľudmily Rambouskej
V zbierke Literárny fond sa nachádza kresba na zažltnutom papieri – karikatúra vysokého chudého muža, poskladaného do nízkeho kresielka a sediaceho pri písacom stole s telefónnym aparátom – ústredňou na prepínanie hovorov, karikatúra nakladateľa Leopolda Mazáča od Ľudmily Rambouskej.
PhDr. Daniel vvvvv Hupko, PhD.
9.5.2020Podobizne Janka Jesenského od Pavla Chrťana
Pavol Chrťan (1920 - 1992), v povedomí verejnosti nie veľmi známy sochár, je autorom podobizni Janka Jesenského. Pamätná tabuľa venovaná tomuto známemu slovenskému spisovateľovi je umiestnená na fasáde domu na Smolenického ulici č. 2.
V Bratislave sa nachádzajú tri ďalšie jeho diela venované významným kultúrnych osobnostiam: pamätná tabuľa Franza Liszta, pomník Samuela Jurkoviča a pomník Sama Chalupku. Do týchto intencií Chrťanovej tvorby zapadá aj Janko Jesenský, ktorý ako spisovateľ dopĺňa okruh Chrťanom spodobnených kultúrnych dejateľov.
PhDr. Daniel vvvvv Hupko, PhD.
26.4.2020Akvizícia súboru kresieb sochára A. Fleischmanna (1896 – 1990)
V marci 2020 uplynulo 30 rokov od úmrtia bratislavského rodáka sochára Arthura Fleischmanna (1896 – 1990). Výber z jeho bohatej tvorby od roku 2002 prezentujeme v Múzeu Arthura Fleischmanna na Bielej 6. V roku 2019 sme kolekciu jeho diel rozšírili o 34 autorových kresieb, ktoré venovala umelcova rodina v Londýne.
Mgr. Zuzana Francová
20.4.2020Ján Justus Torkoš (1699 – 1770) Blog mmb
V odbornej knižnici Múzea mesta Bratislavy sa nachádza vzácny originál významného diela Taxa pharmaceutica Posoniensis, prvého uhorského liekopisu z roku 1745. Jeho autorom je Ján Justus Torkoš (1699 – 1770), bratislavský lekár, chemik, balneológ. Zanechal významnú stopu v oblasti rozvoja uvedených vied. Siedmeho apríla sme si pripomenuli 250 rokov od smrti významného učenca osvieteneckého obdobia.
PhDr. Beáta Husová

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »

 

Kontext

Umiestnenie: Zložky dokumentov > Osobnosti z histórie

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Vyberáme:


Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.

web & design , redakčný systém

  Prihlásiť sa