Orientačná ponuka


Bratislava

Múzeum mesta Bratislavy - Oficiálne internetové stránky


Vyhľadávanie

 
 

Hlavná ponuka

Preskočiť ponuku

Cesta: Titulka > Domov

 

Nový Depozitár literárnych zbierok

zakladne logo
Vďaka finančnému príspevku, ktoré Múzeum mesta Bratislavy v roku 2016 získalo od Fondu na podporu umenia, mohol vzniknúť moderný depozitárny priestor, ktorého úložný mobiliár rešpektuje charakter a zloženie literárnych zbierok múzea.
 

 
 

Nový Depozitár literárnych zbierok

Povinnosťou múzeí je svoje zbierky vystavovať alebo inou vhodnou formou sprístupňovať verejnosti. Spravidla však významná väčšina zbierkového fondu múzeá uchovávajú pred zrakmi svojich návštevníkov skryté – podľa určitých kritérií trvale uložené v depozitárnych priestoroch. Vyhovujúce odborné uloženie, ktorého úlohou je zabezpečenie primeraných klimatických podmienok na maximilizáciu trvania existencie zbierkových predmetov, je základným záujmom múzeí ako pamäťových inštitúcií a – navyše – múzea sú ho povinné zabezpečiť i zo zákona. O realizácii investičných aktivít smerujúcich k zlepšeniu v oblasti trvalého odborného uloženia zbierkových predmetov hovorí i  Stratégia rozvoja múzeí a galérií v Slovenskej republike do roku 2018.

Múzeum mesta Bratislavy si uvedomuje záväzky k svojmu zbierkovému fondu a už niekoľko rokov systematicky a cieľavedome vytvára vhodné podmienky na trvalé uloženie svojich zbierok. V rokoch 2016 – 2017 k už jestvujúcim moderným depozitárnym priestorom múzea pribudol novovybudovaný Depozitár literárnych zbierok určený pre síce menej známe, ale svojou hodnotu jedinečné zbierky dokumentujúce literárny život v Bratislave predovšetkým v 19. a 20. storočí. Ide o súbor zbierok tvoriacich osobnú, literárnu a písomnú pozostalosť Janka Jesenského, významného predstaviteľa modernej slovenskej poézie a prózy, a zbierku Literárny fond, v ktorej sú zhromaždené reálie, písomné a obrazové pamiatky, knihy a rukopisy, dokumentujúce osobný život i literárne pôsobenie významných osobností slovenskej literatúry a kultúry, medzi nimi napr. Jozefa Gregora Tajovského, Andreja Bagara, Jána Levoslava Bellu, Laca Novomeského, Valentína Beniaka, Emila Boleslava Lukáča, Štefana Králika a ďalších.

Vďaka finančnému príspevku, ktoré Múzeum mesta Bratislavy v roku 2016 získalo od Fondu na podporu umenia, mohol vzniknúť moderný depozitárny priestor, ktorého úložný  mobiliár rešpektuje charakter a zloženie literárnych zbierok múzea. Svoje miesto v ňom nájdu listy, fotografie a ich negatívy, rukopisy, knihy, časopisy a iné papierové dokumenty, osobné pamiatky dokumentujúce život a tvorbu slovenských spisovateľov, ktorých život bol previazaný s Bratislavou, ale i časti zariadení ich domácností – hodiny, drobné keramické a spomienkové predmety či vyznamenania.

Okrem zakúpenia a inštalácie úložného systému a pracovného stola bol z prostriedkov Fondu na podporu umenia zaobstaraný i špeciálny obalový materiál na uloženie zbierkových predmetov predmetov v depozitári – dosky, archívne škatule, obálky, vrecúška a pasparty. Celkové náklady na realizáciu projektu dosiahli výšku 19 978 €. Z tejto sumy poskytol Fond na podporu umenia 18 913 € a zvyšok vo výške 1 065 € hradilo Múzeum mesta Bratislavy formou spoluúčasti zo svojho rozpočtu.

Vybudovaním a zariadením nového depozitára boli vytvorené vhodné podmienky na uloženie nezanedbateľnej časti zbierkového fondu Múzea mesta Bratislavy, vďaka čomu bude možné pristúpiť k jeho rekatalogizácii a následne i jeho sprístupňovaniu odbornej i laickej verejnosti.

Daniel Hupko
 
Kontakt: PhDr. Daniel vvvvv Hupko, PhD.
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 14.9.2017 / 14.9.2017
 

 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Vyberáme:


Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.

web & design , redakčný systém

  Prihlásiť sa