Orientačná ponuka


Bratislava

Múzeum mesta Bratislavy - Oficiálne internetové stránky


Vyhľadávanie

 
 

Hlavná ponuka

Preskočiť ponuku

Cesta: Titulka > Blog mmb > Predmety z histórie > Memorandový náramok

 

Memorandový náramok

zakladne logo
Memorandum národa slovenského bolo prijaté pred 159 rokmi 6. – 7. júna 1861 na reprezentatívnom zhromaždení predstaviteľov slovenského národného hnutia v Martine. Predstavovalo po žiadostiach slovenského národa z meruôsmych rokov svojimi politickými a jazykovými požiadavkami kľúčový dokument na ceste k emancipácii slovenského národa v 19. storočí.
 

 
 

Elena Kurincová / Memorandový náramok - výnimočná akvizícia Múzea mesta Bratislavy v roku 2019

Memorandum národa slovenského bolo prijaté 6. – 7.  júna 1861 na reprezentatívnom zhromaždení  predstaviteľov slovenského národného hnutia v Martine. Predstavovalo po žiadostiach slovenského národa z meruôsmych rokov svojimi politickými a jazykovými požiadavkami kľúčový dokument na ceste k emancipácii slovenského národa v 19. storočí. Zostal až do prvej svetovej vojny zásadným politickým programom slovenskej politickej reprezentácie. Jeho originálny rukopisný text uložený v Archíve Slovenského národného múzea je vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Jeho význam pre publicitu v širšej verejnosti si uvedomovali už jeho súčasníci rozširovaním tlačených a ikonografických pamiatok. K najznámejším patria litografie Memorandového zhromaždenia v Martine ( autor V. F. Koutnik) a litografia memorandového vyslanectva do Budína (autor R. Weibezal). Poznáme aj tlačenú podobu textu  memoranda vo forme letáku a dve umelecké interpretácie textu Rozhovor o Memorande národa slovenského  a oslavné dielo Andreja Sládkoviča Svätomartiniáda.  Zaujímavou reakciou na memorandové dianie  a celkové oživenie národného cítenia je aj úsilie o vytvorenie špecifického národného slovenského odevu (tzv. slovenské národné nosivo). Poznáme však jediný zachovaný exemplár memorandovej mentieky z rodiny Pálkovcov v Slovenskom národnom múzeu – Historickom múzeu.

K popularizácii memoranda prispelo aj vyhotovenie pamiatkových predmetov: pohárov a šperkov. Na prvé výročie memoranda podľa návrhu maliara Jozefa Božetecha Klemensa zhotovil liptovsko mikulášsky zlatník Ondrej Uličný náramky a prstene. Zdobili sa nimi manželky a dcéry predstaviteľov národného hnutia a symbolizovali ich verejné prihlásenie sa k slovenskosti.

Blog mmb

Náramky dobovo nazývané náramnice, náručnice, bracellete boli jednoduchého tvaru, strieborné modro emailované a s nápisom dátumu memorandového zhromaždenia. Poznáme ich aj z výtvarného stvárnenia napr. na reprezentačnom portréte Petra Bohúňa, ktorý zobrazuje manželku Jána Francisciho Amáliu. Ján Francisci predsedal martinskému zhromaždeniu. Podľa indícií v dobových prameňoch sa nachádzali vo viacerých  popredných uvedomelých slovenských rodinách. Svedčí o tom aj ich zachovanie v počte 7 kusov v zbierkach celonárodných pamäťových inštitúcií: Slovenské národné múzeum a Literárne múzeum SNK. Viažu sa na reprezentatívne rodiny pôsobiace v slovenskom národnom živote napr. Daxner,  Paulíny- Tóth, Kadavý, Horváth, Pivko a iné.

Každé získanie memorandového náramku do zbierok múzeí tak predstavuje výrazný muzeálny počin. Múzeum mesta Bratislavy získalo do literárnych zbierok bez bližšej identifikácie rodinného prostredia ešte v roku 1975 memorandový náramok. Nová akvizícia memorandového náramku v roku 2019 tak rozširuje materiálne pamiatky spojené s hlavným politickým programom Slovákov v druhej polovici 19. storočia. 

Múzeum mesta Bratislavy je pamäťová inštitúcia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Výročie Memoranda národa slovenského 7. júna bolo vyhlásené za pamätný deň Slovenskej republiky. Akvizíciu memorandového náramku ako pamiatky celoslovenského významu  vnímame ako výnimočný a mimoriadne obohacujúci počin pre zhodnotenie zbierkového fondu múzea.

Blog mmb

Blog mmbBlog mmbBlog mmbBlog mmb

Náramok memorandový („náramnica, náručnica, bracelette“), striebro,  modrý email, gravírovanie, nápis:  Dňa 6. a 7. Iunia 1861 Memorandum nár. slov. Výrobca zlatník  Ondrej Uličný (1824 – 1914) Liptovský sv. Mikuláš, rozširovaný na pamiatku memorandového zhromaždenia v Martine 6. - 7. júna 1861. Oválny tvar rozmery: 6,5 x 5,5 cm, váha 20,5 g, stav dobrý, prír..č. 2019/0294,  evid. č. K1-16629. © MMB, foto: Sylvia Sternmüllerová

 
Kontakt: PaedDr. Martina Pavlikánová PhD.
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 6.6.2020 / 6.6.2020
 

 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Vyberáme:


Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.

web & design , redakčný systém

  Prihlásiť sa