Orientačná ponuka


Bratislava

Múzeum mesta Bratislavy - Oficiálne internetové stránky


Vyhľadávanie

 
 

Hlavná ponuka

Preskočiť ponuku

Cesta: Titulka > Domov

 

Maľovaný betlehem na sklených tabuliach 2020

symbol Múzea dejín mesta v Starej radnici
Tradíciu tvorby betlehemov v Starej radnici sme dodržali aj v roku 2020. Vyštudovaná pedagogička výtvarnej výchovy, Martina Pavlikánová, je v súčasnosti dušou uvedenej aktivity.Betlehem sa na skle zaskvel. Umelecky úprimne dotvára atmosféru adventu a Vianoc 2020 v Starej radnici. Pozrite si s nami ako vznikal.
 

 
 

Ako vznikal tohtoročný Betlehem

Martina mala v tomto roku značne sťaženú  úlohu. Školy, aj umelecké, vyučujú dištančne. Tradičná spolupráca so ZUŠ sa nemohla uskutočniť. Betlehem sa napriek tomu na skle zaskvel. Autorsky ho vytvorila Martina Pavlikánová a mala štyroch pomocníkov, kolegyňu Anku Pospíšilovú z oddelenia dokumentácie a deti múzejníkov: Júlia a Klára Pospíšilové a Tomáš Pavlikán. Veríme, že naša najnovšia maľba sa vám páči. Umelecky a úprimne dotvára atmosféru adventu a Vianoc 2020 v Starej radnici. Pozrite si s nami, ako vznikala.   

Tradícia betlehemov v Starej radnici trvá devätnásť rokov

Múzeum mesta Bratislavy od roku 2001 spríjemňuje atmosféru adventu v hlavnom meste. Počas  devätnástich rokov múzeum spolupracovalo s rôznymi subjektami, ktoré sa podieľali na tvorbe rôznych druhov betlehemov – od živých, kedy okrem zvieratiek, vystupovali v roli Jozefa a Márie dobrovoľníci. Neskôr ich vystriedali unikátne drevené veľkorozmerné Betlehemy z polychrómiou, alebo kolorované výtvarné kolektívne diela viacerých autorov, ktoré neúnavne organizoval Alojz Machaj.  

V posledných rokoch atmosféru zimného času s príchodom Vianoc vytvárali živé zvieratká, najmä ovečky. Robili sme radosť najmladšej generácií.

betlehem

Myšlienka zachovať motív betlehemu podľa kresťanskej tradície, doviedla Beátu Husovú v roku 2013 k zámeru vytvoriť betlehem ako maľbu na veľkorozmerné tabule skla. Výtvarné motívy evokovali tradičné umenie maľby na skle a využili sme sklené priečelie vchodu do Múzea dejín mesta v Starej radnici.

Prvý unikátny maľovaný Betlehem vznikol v roku 2013. Múzeum začalo spolupracovať s už spomínanou Martinou Pvlikánovou, v súčasnosti našou kolegyňou. V tom čase pracovala so študentmi na Pedagogickej fakulte s Ústavom umelecko-edukačných štúdií Katedry výtvarnej výchovy. Betlehemy na skle jej prirástli k srdcu a študentov viedla v tvorivej práci následne v rokoch 2014 a 2015. Išlo o súťaž, kde sme vyberali najlepšie študentské návrhy.

V roku 2016 po nástupe do múzea pokračovala v tejto umeleckej činnosti a začala spolupracovať so základnými umeleckými školami – ZUŠ Ľudovíta Rajtera na Sklenárovej v Bratislave, Súkromnou základnou umeleckou školou v Rusovciach a posledný rok to bola ZUŠ Jozefa Kresánka v Bratislave.


(c) Výtvarný návrh, Dana Feketeová, 2014, študentka PDF UK Bratislava.

 

Maľovaný betlehem na sklených tabuliach 2020

 
Kontakt: PhDr. Beáta Husová
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 22.11.2020 / 25.11.2020
 

Kontext

Umiestnenie: Zložky dokumentov > Múzeum žije!
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Vyberáme:


Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.

web & design , redakčný systém

  Prihlásiť sa