Orientačná ponuka


Bratislava

Múzeum mesta Bratislavy - Oficiálne internetové stránky


Vyhľadávanie

 
 

Hlavná ponuka

Preskočiť ponuku

Cesta: Titulka > Výstavy

 

Kráľovský lesk a sláva. Korunovácie v Bratislave 1563 - 1830

Kráľovský lesk a sláva. Korunovácie v Bratislave 1563 - 1830
Múzeum mesta Bratislavy a Galéria mesta Bratislavy pripravili spoločnú výstavu pod názvom Kráľovský lesk a sláva. Korunovácie v Bratislave 1563 - 1830. Od 27. mája do 14. augusta 2016 je inštalovaná v Centre Charlemange - Novom mestskom múzeu v Aachene.
 

 
 

Výstava je súčasťou podujatí prezentujúcich Slovenskú republiku v zahraničí v súvislosti s jej nadchádzajúcim predsedníctvom v Rade Európy. Predstavuje jedno z najvýznamnejších období v histórii nášho hlavného mesta, kedy sa niekdajší Prešporok stal miestom konania korunovácií uhorských panovníkov. Téma korunovácií je na tejto výstave po prvýkrát spoločne prezentovaná oboma mestskými zbierkotvornými inštitúciami, a to prostredníctvom viac ako 90 typologicky rôznorodých vzácnych originálov, zoradených v chronologickom slede.

Múzeum mesta Bratislavy vystavuje spolu 62 predmetov: maľované strelecké terče z obdobia rokov 1792 – 1841, olejomaľbu – portrét Márie Terézie s kráľovskými insígniami, pripísaný známemu maliarovi Danielovi Schmiddelimu, 40 korunovačných medailí a žetónov (striebro, zlato, bronz, cín), historické tlače a umeleckoremeselné predmety spomienkového charakteru: kazeta na šitie na veku s výjavom korunovácie Karolíny Augusty, stojaté hodiny s akvarelom Ferdinanda V. na koni v tzv. svätoštefanskom plášti, dva sklené poháre viažuce sa k poslednej korunovácii Ferdinanda V. v roku 1830, ako aj dva súbory ručne kolorovaných hracích kariet s portrétmi panovníkov z 1. polovice 19. storočia.

Galéria mesta Bratislavy sa prezentuje 33 grafickými listami, najmä rytinami a litografiami. Medzi jej exponátmi sa nachádza aj známy drevorez z roku 1564, pripísaný Hansovi Meyerovi a Casparovi Steinhoferovi. Zobrazuje prvú prešporskú korunováciu (Maximilián,1563) a je na ňom zachytená najstaršia známa veduta mesta. Zastúpené sú tiež diela Johanna Holzmüllera, Johanna Martina Lercha, Johanna Ulricha Kraussa, Petra Schenka, Johanna Daniela Hertza, Sebastiana Mansfelda, Johanna Hieronymusa Löschenkohla, Johanna Nepomuka Höchleho, Franza Wolfa či Eduarda Gurka. Okrem portrétov panovníkov sú vystavené aj jednotlivé výjavy súvisiace s korunovačným ceremoniálom.

Historický kontext korunovácií návštevníkom približujú informačné texty.

Prostredníctvom filmu sú na výstave prezentované aj novodobé korunovačné slávnosti, usporadúvané v meste od roku 2003.

Nakoľko sa výstava koná v starobylom historickom meste Aachen, medzi rokmi 936 – 1531 dejisku korunovácií 30 cisárov Svätej rímskej ríše nemeckého národa, nemeckí kolegovia slovenskú prezentáciu doplnili o niekoľko domácich artefaktov prezentujúcich aachenskú, resp. aachensko-frankfurtskú korunovačnú tradíciu. Vystavené sú archiválie, sklený pokál s gravírovaným portrétom Karola III. (VI.), ale aj výpožičky z dómskej kapituly, viažuce sa k tzv. uhorskej kaplnke (Ungarnkapelle) pri aaachenskom Dóme, založenej v roku 1362. Tá bola v minulosti cieľom početných pútnikov prichádzajúcich z Uhorska.

Miestom konania výstavy je jedna z najprestížnejších lokalít Aachenu, nachádzajúca sa v tesnej blízkosti Dómu a vedľa historickej radnice. Centre Charlemagne – Neues Stadtmuseum je moderná budova – dielo aachenských architektov Jochena Königa und Thomasa Croona. V roku 2015 získala ocenenie Spolkovej krajiny Severné Porýnie – Westfálsko.


Nová publikácia:

v rámci prípravy tejto výstavy Múzeum mesta Bratislavy spolu s Galériou mesta Bratislavy v roku 2015 vydali dvojjazyčnú publikáciu:

Holčík, Štefan – Luková, Jana – Francová, Zuzana:

Coronation Festivities Bratislava / Preßburg 1563 - 1830

Krönungsfeierlichkeiten Bratislava / Preßburg 1563 - 1830

96 strán, 67 obrázkov, ISBN 978-80-89340-74-3

Môžete si ju zakúpiť v oboch inštitúciách za cenu 13 €.

 
Kontakt: Mgr. Zuzana Francová
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 10.6.2016 / 10.6.2016
 

 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Vyberáme:


Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.

web & design , redakčný systém

  Prihlásiť sa