Orientačná ponuka


Bratislava

Múzeum mesta Bratislavy - Oficiálne internetové stránky


Vyhľadávanie

 
 

Hlavná ponuka

Preskočiť ponuku

Cesta: Titulka > Blog mmb > Príbehy z histórie > Hold arcikňažnej Izabelle od krojovaných Slovákov a Sloveniek

 

Blog mmb/Hold arcikňažnej Izabelle od krojovaných Slovákov a Sloveniek

zakladne logo
V dňoch 7. – 28. septembra 1902 sa konala v Prešporku (Pozsony / Pressburg) II. krajinská poľnohospodárka výstava, ktorú organizoval Krajinský uhorský hospodársky spolok. Záštitu nad výstavou prebral arciknieža Fridrich a jeho manželka arcikňažná Izabella. V rámci výstavy sa uskutočnil aj sprievod vďakyvzdania podporovateľke domáckeho priemyslu arcikňažnej Izabelle. Pozdravilo ju 473 krojovaných dievčat a mládencov zo 17 obcí Prešporskej župy. Pravdepodobne s touto udalosťou je spojená aj skupinová fotografia vyhotovená slávnym ateliérom Kozics.
 

 
 

Hold arcikňažnej Izabelle od krojovaných Slovákov a Sloveniek / Elena Kurincová

Informačná hodnota aj jediného zbierkového predmetu v múzeu môže obsahovať poznatky k viacerým aspektom. Skupinová fotografia Ede Kozicsa (1874 – 1933), ktorá zachytáva hold hospodárov Prešporskej župy arcikňažnej Izabelle (1856 – 1931) 14. septembra 1902 je takým príkladom. V dňoch 7. – 28. septembra 1902 sa konala v Prešporku (Pozsony/Pressburg) II. krajinská poľnohospodárka výstava, ktorú organizoval Krajinský uhorský hospodársky spolok. Mesto Prešporok ako významné priemyselné centrum Uhorska so širokým poľnohospodárskym zázemím si dalo na výstave záležať. Poskytlo účelovú dotáciu výstave a návštevníkom viaceré zľavy. Záštitu nad výstavou prebral arciknieža Fridrich (1856 – 1936), veliteľ rakúsko-uhorskej armády, sám progresívny statkár a jeho manželka arcikňažná Izabella.

blog mmb

Arcikňažná Izabella (1856 – 1931) protektorka spolku Izabella, © MMB 

blog mmb

Hlavná brána II. krajinskej poľnohospodárskej výstavy v Prešporku, 1902, © MMB

Miestom výstavy sa stal mestský park na pravom brehu Dunaja  (dnešný Sad Janka Kráľa) na ploche 22 ha, kde vyrástlo okolo 50 pavilónov so špecializovanými expozíciami (napr. lesníctvo, poľovníctvo, rybárstvo a viaceré zložky domáceho priemyslu). Samostatný pavilón – stánok mal aj výšivkársky spolok Izabella, ktorý získal najvyššie ocenenie čestný diplom. Úspech na výstave neminul ani expozíciu spolku slovenských žien Živena. Za kolekciu výšiviek získala zlatú medailu.

Pre mesto predstavovala výstava veľkú spoločenskú udalosť, konali sa  sprievodné kultúrne, spoločenské akcie ako koncerty, kvetinové korzo, lotéria. Súčasťou bol VI. Poľnohospodársky kongres, ktorého impozantný sprievod okolo 7000 ľudí prechádzal mestom. Bola to udalosť, o ktorej informovala aj dobová slovenská tlač (Národnie noviny, Dennica). Z okolia Trnavy prišlo naraz vyše 300 hospodárov s rodinami.... menovite pekne vynímali sa mládenci a dievčatá z Trnavy vo svojom malebnom kroji. Uskutočnil sa aj sprievod vďakyvzdania podporovateľke domáckeho priemyslu arcikňažnej Izabelle, ktorého sa zúčastnilo 473 krojovaných dievčat a mládencov zo 17 obcí Prešporskej  župy. Izabella ich prijala na nádvorí Grassalkovichovho paláca. Pravdepodobne s touto udalosťou je spojená skupinová fotografia zo 14. septembra 1902, ktorú vyhotovil ateliér Kozics. Zobrazuje okolo 300 – 400 ľudí (muži, ženy aj deti), ktoré majú oblečené kroje z okolia Trnavy a  Piešťan. 

blog mmb

Ede Kozics: Hold arcikňažnej Izabelle 14. september 1902, © MMB

Fotograf Ede Kozics už koncom 19. storočia experimentoval s veľkorozmernou fotografiou  (napr. poznáme pohľad na stavbu sirotinca na Hlbokej ceste 1899 alebo z toho istého roku povodeň mesta). Problematická bola identifikácia priestoru, v ktorom sa realizovalo fotografovanie. Do úvahy prichádzalo miesto výstavy alebo záhrada Grassalkovichovho paláca. Podľa časti stavby a vežičky  v pravom hornom rohu fotografie je možné vysloviť predpoklad, že fotografovanie sa konalo v priestoroch dnešnej Hlbokej cesty. Fotografia je aj svedectvom využívania vyspelej fotografickej techniky –  fotografickej kamery francúzskeho typu, ktorá bola schopná zachytiť obraz na ploche rozmerov 30 x 40 cm. V našom prípade je fotografia vyhotovená technikou lesklé kolódium. Izabella bola priaznivcom fotografovania a sama aktívne fotografovala. Fotografia sa viaže v múzeu  k pozostalosti Eduarda Krajňáka (1848 – 1924), slovenského kultúrneho dejateľa, publicistu a redaktora, ktorý v roku 1902 pôsobil ako stredoškolský profesor na katolíckom gymnáziu v Prešporku. Bol dôležitým spolupracovníkom Ľudovíta Riznera pri zostavovaní jeho bibliografického diela. Zatiaľ nie je dostatočne prebádaný jeho podiel na založení a pôsobení spolku Izabella. Fotografia tak okrem ukážky odevnej kultúry slovenského obyvateľstva Prešporskej župy na začiatku 20. storočia, jeho lojality k príslušníkom panovníckeho dvora, zároveň dokumentuje aj výstavnú aktivitu v Prešporku, ale aj možnosti fotografickej techniky.    

blog mmb

Propagačná pohľadnica z výstavy, © MMB

blog mmb

Pamätná medaila z podujatia na výstave – kvetinové korzo, © MMB

blog mmb

Permanentka na vstup na výstavu, © MMB


 
Kontakt: PhDr. Elena Kurincová
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 29.11.2020 / 29.11.2020
 

 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Vyberáme:


Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.

web & design , redakčný systém

  Prihlásiť sa