Orientačná ponuka


Bratislava

Múzeum mesta Bratislavy - Oficiálne internetové stránky


Vyhľadávanie

 
 

Hlavná ponuka

Preskočiť ponuku

Cesta: Titulka > Domov

 

Epos 257 Dymová hora a Inštalácia Bývanie je (nám) drahé

banner_výstava
Český umelec EPOS 257 na výstave Dymová hora približuje život ľudí bez domova. Problematiku bezdomovectva popisuje formou muzeálnej inštalácie – vo vitrínach sa však nenachádzajú artefakty z dávnej minulosti či iných kultúr, ale predmety z každodenného života ľudí bez domova. Téme nedostupnosti bývania je venovaná aj doplňujúca inštalácia Bývanie je (nám) drahé, ktorá čerpá z výskumov týkajúcich sa Bratislavy.
 

 
 
Epos 257: Dymová hora / Inštalácia Bývanie je (nám) drahé

Hlavné mesto SR Bratislava a Múzeum mesta Bratislavy prinášajú výstavu Dymová hora, súčasného českého umelca Eposa 257. Bratislavskému publiku je prístupná od 6. februára do 26. apríla 2020 vo výstavnej sieni Starej radnice.
Výstava približuje život ľudí bez domova, ktorú dopĺňa inštalácia Bývanie je (nám) drahé. Prináša širší pohľad na tému nedostupnosti bývania.  

Dymová hora EPOS 257 Ako dnes v Prahe žijú ľudia bez domova? Kde bývajú, čím sa zapodievajú, o čom snívajú? Niekedy stačí odbočiť z ulice, zaliezť do krovia a ocitnete sa uprostred skrytej periférie. Výstava predstavuje jedno také miesto v Prahe na Třebešíne, ktoré jeho obyvatelia a obyvateľky nazývali Dymová hora. Príbeh Dymovej hory zaznamenal umelec Epos 257. Najskôr ho fascinovali miesta na geografickom aj mentálnom okraji, potom sa začal zaujímať o to, kto na nich býva. Výstupy svojho výskumu predkladá jazykom muzeálnej prezentácie. Výstava kombinuje faktografické údaje, objekty, textové a obrazové dokumenty, ktoré počas svojho niekoľkoročného výskumu Epos 257 zhromaždil a približujú fungovanie bezdomoveckých komunít. Zachytáva však aj subjektívnu rovinu legiend a mýtov, ktoré sa k Dymovej hore, jej obyvateľom a obyvateľkám viažu.   Epos 257 pracuje s urbanistickým prostredím a ikonografiou mesta, vo svojej práci dlhodobo skúma verejný priestor a jeho využitie. Dielami ako napríklad Seno (2009), kedy po Prahe rozmiestnil 30 balíkov sena, reaguje na diskutovanú hranicu toho, čo je a čo nie je verejné. V projekte Retroreflexe (2017) z 265 dopravných značiek vytvoril na fasáde domu symbolickú mapu mesta. Epos 257 vytvára dialóg s mestom ako médiom a svoje práce skladá do komplexne premyslených kontextov, ktorými naráža na sociálné a společenské témy. Kedysi sa venoval graffiti; je absolventom Vysokej školy umeleckopriemyselnej v Prahe.  

Bývanie je (nám) drahé Extrémna skúsenosť života bez domova, ktorú Epos 257 svojím projektom Dymová hora zviditeľňuje, sa väčšinovej spoločnosti môže zdať vzdialená. Údaje z výskumov o dostupnosti bývania však ukazujú krehkosť tejto predstavy. Práve z nich vychádza inštalácia Bývanie je (nám) drahé, koncipovaná Miriam Kaniokovou a Sergejom Károm a realizovaná grafickou dizajnérkou Ľubicou Segečovou a architektonickým štúdiom Plural. Inštalácia rozširuje chápanie nedostupnosti bývania ako témy, ktorá sa dotýka všetkých obyvateliek a obyvateľov Bratislavy. Príbeh Dymovej hory dopĺňa o pomenovanie faktorov, ktoré sa podieľajú na problémoch s nájdením či udržaním si bývania. Aj ľudia bez domova niekedy svoj domov mali. Porozumenie ich skúsenosti a procesu, ktorý k strate domova vedie, je kľúčové nielen pre empatickejšie spolunažívanie rôznych skupín žijúcich v meste, ale aj pre strategické riešenie univerzálnej potreby bývania.  

Sprievodný program
18. 2. 2020 18:00 Komentovaná prehliadka s Eposom 257 a Tomášom Pospiszylom  
3. 3. 2020 18:00 Ako pomenovať potrebu bývať Čo sa mení tým, kto a ako hovorí o nedostupnosti bývania.  
10. 3. 2020 18:00 Načo nám je nájomné bývanie Pre koho je nájomné bývanie a akú rolu v tom zohráva mesto?  
17. 3. 2020 18:00 V uliciach Viedne, Prahy, Budapešti a Bratislavy Debata o ľuďoch bez domova a verejnom priestore z pohľadu štyroch miest. Podujatie bude tlmočené do slovenského jazyka.  
7. 4. 2020 18:00 Ľudia bez domova hovoria o meste. Osobné pohľady na to, čo znamená strata domova.  
21. 4. 2020 18:00 Komentovaná prehliadka s Eposom 257  
26. 4. 2020 16:00 Divadlo bez domova: Kuca Paca Hravá inscenácia divadelného zoskupenia marginalizovaných ľudí ukazuje, že hodnota človeka sa stratou domova nezmenšuje. 
Vstup na sprievodné podujatia je voľný.
Zmena programu vyhradená.  

Žijú medzi nami! Neformálny vzdelávací program pre školy
Neformálny vzdelávací program pre školy spracováva dostupne a netradične tému ľudí bez domova. Voľné rozprávanie s asistovanou prehliadkou výstavy Dymová hora vyvrcholí v interaktívnej podobe "živá knižnica". Interaktívny model je založený na autentických rozprávaniach príbehov v podaní herečiek a hercov Divadla bez domova. Mladí návštevníci získajú šancu zorientovať sa v problematike a nájsť cesty na pomoc ľuďom bez domova.
Termíny: 13. 2. 2020, 25. 2. 2020, 5. 3. 2020, 12. 3. 2020, 19. 3. 2020, 26. 3. 2020, 31. 3. 2020, 7. 4. 2020; 10.00, Stará radnica
Vstupenka: 1,50 €

Návštevné hodiny
Múzeum mesta Bratislavy, Stará radnica, výstavná sieň 
 Vstupné na výstavu 1 €
Ut – Pia: 10:00 – 18:00, So – Ne: 11:00 – 18:00  

Dymová hora Autor: Epos 257
Kurátor výstavy: Tomáš Pospiszyl
Grafický dizajn: Jan Horčík Architekti výstavy: 0.5 studio Video: Marek Brožek, František Thýmal, Marek Matvija
Produkcia: Jakub Stránský, Kateřina Švejdová, Michaela Kučová, Peter Rajkovič

Bývanie je (nám) drahé Koncept: Miriam Kanioková, Sergej Kára Architekti výstavy: Plural
Grafický dizajn: Ľubica Segečová
Sprievodný program: Miriam Kanioková, Sergej Kára, Michaela Kučová

Vzdelávací program Beáta Husová, Martina Pavlikánová MMB a Patrik Krebs, Tomáš Kubiš Divadlo bez domova

Produkcia Michaela Kučová, Zuzana Palicová, Peter Rajkovič
Preklad: Katarína Gabriš 
Korektúra: Elena Teplanová
Supervízia a koordinácia projektu: Oddelenie kultúry, Splnomocnenec pre ľudí bez domova a sociálne bývanie, Magistrát hl. mesta SR Bratislavy  
Organizátor: Hlavné mesto SR Bratislava, Múzeum mesta Bratislavy

Partneri: Muzeum hlavního města Prahy, České centrum, Focus Unknown, PSN, Bratislava - Mesto pre všetkých
Mediálni partneri: in.ba, Rádio Regina Západ, Citylife 
Nad podujatím prevzal záštitu primátor hlavného mesta SR Bratislavy Matúš Vallo.
 

Epis 257 Dymová hora

 
Kontakt: PhDr. Beáta Husová
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 23.1.2020 / 23.1.2020
 

 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Vyberáme:


Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.

web & design , redakčný systém

  Prihlásiť sa