Orientačná ponuka


Bratislava

Múzeum mesta Bratislavy - Oficiálne internetové stránky


Vyhľadávanie

 
 

Hlavná ponuka

Preskočiť ponuku

Cesta: Titulka > Projekty > Projekty 2020 > Ako sa hrali naši...

 

Ako sa hrali naši...

Ako sa hrali naši...
Výstava a jej interaktívna časť pod názvom Ako sa hrali naši... je výstupom dvojročného projektu (2019 – 2020), prebiehajúceho v Múzeum mesta Bratislavy – Ateliéri Múzeum má budúcnosť v troch blokoch: Čo si hračky šepkajú? Rozprávaj mi! Papierové múzeum.
Interaktívna časť výstavy pre návštevníkov všetkých vekových kategórii vznikla vďaka podpore z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia, hlavného partnera projektu.
 

 
 

Výstava s interaktívnou časťou Ako sa hrali naši... otvára depozitár historických hračiek  Múzea mesta Bratislavy (1868, MMB) a je inšpiráciou pre súčasné generácie ako podnet na spoznávanie histórie a života v minulosti cez hračky a hru.

Výstava je výstupom dvojročného projektu (2019 – 2020) realizovaného v MMB – Ateliéri Múzeum má budúcnosť v troch blokoch:

  • Čo si hračky šepkajú?
  • Rozprávaj mi!
  • Papierové múzeum.

Návštevníci projektu našli inšpiráciu v historickej hračke nie len na spoznávanie histórie a spájanie generácií, ale aj uvedomenie si významu hry a hračiek pre život jedinca.   

 

Hlavný cieľ projektu:

Prezentácia a spoznávanie histórie cez historické hračky – zbierkové predmety – z depozitára MMB (2500 kusov) formami metodológie múzejnej pedagogiky.

Čiastkové ciele:

  • inšpirácia historickými hračkami – umocnenie významu hry a hračky pre človeka,
  • posun hračky do nových foriem (Čo všetko môže byť hračka?),
  • koncepcia postavená na konštruktivistickom prístupe vzdelávania,
  • uplatnenie a aktivovanie viacerých inteligencií – jazyková, hudobná, logicko-matematická, priestorová, telesne pohybová, personálna (na základe výskumu H. Gardnera) formou objektového učenia, učenie umením a oživenej histórie,
  • spájanie generácii,
  • vyvážené rozvíjanie empatie, IQ a EQ,

rozvíjanie fantázie, tvorivosti, manuálnych i duševných zručností.

 

Ideovým východiskom projektu Ako sa hrali naši... je predstavenie historických hračiek z depozitára MMB ako inšpirácie a podnetu pre súčasnú generáciu na spoznávanie histórie a života v minulosti cez historické hračky a hru. Projekt zároveň upriamuje pozornosť a obdiv súčasnej generácie ku generácii rodičov a starých rodičov. Zotiera generačné rozdiely a nenásilne vyzdvihuje kultúrno-historické dedičstvo ukryté v osobných životoch návštevníkov.

 

Ako sa hrali naši...

 
Kontakt: PaedDr. Martina Pavlikánová PhD.
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 13.10.2020 / 13.10.2020
 

Kontext

Umiestnenie: Zložky dokumentov > Projekty > Projekty 2020
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Vyberáme:


Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.

web & design , redakčný systém

  Prihlásiť sa