Orientačná ponuka


Bratislava

Múzeum mesta Bratislavy - Oficiálne internetové stránky


Vyhľadávanie

 
 

Hlavná ponuka

Preskočiť ponuku

Cesta: Titulka > Blog mmb > Osobnosti z histórie > 200. rokov od narodenia Ferdinanda Martinenga

 

200. rokov od narodenia Ferdinanda Martinenga

zakladne logo
V Prešporku v druhej polovici 19. storočia predstavovali svojimi aktivitami svojpomocné a dobročinné asociácie prirodzenú platformu pre realizáciu výrazných osobností. K takým osobnostiam rozhodne patril Ferdinand Martinengo (4. 3. 1821 – 25. 2. 1895). V marci 2021 si pripomíname 200. rokov od jeho narodenia. Najvýraznejším a záslužným aktom jeho činnosti v meste bol podiel na založení a celoživotnom pôsobení v Dobrovoľnom hasičskom spolku (Pressburger freiwilliger Feuerwehrverein).
 

 
 

200. rokov od narodenia Ferdinanda Martinenga
Elena Kurincová

Pressburg / Pozsony / Prešporok patril v druhej polovici 19. storočia k mestám s pestrou spolkovou štruktúrou. Forma dobrovoľných združení, akými boli spolky, umožňovala organizáciu záujmov obyvateľov mesta naprieč sociálnym spektrom (šľachtici, mešťania, remeselníci aj robotníci) a vo viacerých sférach ľudskej činnosti – v oblasti práce, spoločenského života, kultúry, sociálnej starostlivosti, športu aj politiky. Svojpomocné a dobročinné asociácie predstavovali svojimi aktivitami v meste prirodzene platformu aj pre realizáciu výrazných osobností.

blog mmbFerdinad Martinengo, okolo 1870,  fotografia Fo- 464 autor E. N. Kozics, © MMB

K takým rozhodne patril Ferdinand Martinengo (4. 3. 1821 – 25. 2. 1895). Pôvodom nebol Pressburger. Pôsobil v meste päť desaťročí a z toho dvadsaťsedem rokov v dobrovoľnom hasičskom spolku. Zanechal stopy, ktoré pretrvávajú dodnes. Narodil sa v Záhrebe a pochádzal zo starobylej talianskej rodiny. Celoživotný záujem o šport a predovšetkým o šerm si naplnil štúdiom v Pešti a Viedenskom novom meste. Príchodom do Prešporka (1844) ako 23 ročný zužitkováva svoje skúsenosti na viacerých úrovniach. Angažoval sa v zavádzaní telesnej výchovy do školského vyučovania. Profesijne pôsobil ako učiteľ gymnastiky a taliančiny na Vyššej verejnej reálnej škole. Šermovanie patrilo v tom období k obľúbeným spôsobom trávenia voľného času mladých šľachticov. Angažoval sa pri založení a činnosti I. maďarského šermovacieho spolku. V hoteli U zeleného stromu, ktorý patril Palugyayovcom, viedol súkromnú šermiarsku školu. Na organizovaní spoločenského a športového života v meste sa podieľal aj aktivitami v ďalších spolkoch napr. veslárskom, streleckom, okrášľovacom, Spolku na podporu chudobných študentov bez rozdielu náboženstva, spolku Humanitas, ale aj Spolku umelcov a učiteľov reči.

blog mmbFerdinad Martinengo ,  okolo 1885,  fotografia Fo-468 autor Ede Kozics, © MMB

Najvýraznejším a záslužným aktom v Martnengovej činnosti v meste bol jeho podiel na založení a celoživotnom pôsobení v Dobrovoľnom hasičskom spolku (Pressburger freiwilliger Feuerwehrverein). Protipožiarna ochrana v meste bola dovtedy riadená sčasti na cechovom princípe, usmerňovaná požiarnymi poriadkami a mestskými štatútmi. 

blog mmbSlávnostné odhalenie zástavy dobrovoľného hasičského spolku, 1891, fotografia Fo-594, autor Ede Kozics, © MMB

Opakované požiare v meste si vyžiadali zavedenie účinného systému protipožiarnej ochrany. Myšlienku zefektívnenia ochrany pred požiarmi a inými pohromami založením spolku zdieľali s Martinengom aj viacerí predstavitelia mestskej elity, napr. mešťanosta Henri Justi, bankár  Theodor Edl. Oficiálne založenie a schválenia stanov sa uskutočnilo 15. 12.1867 a ustanovujúce zasadnutie sa konalo 23. 2. 1868. 

blog mmbHasičské cvičenie v meste,  1880, fotografia Fo-595, © MMB

Od založenia spolku pôsobil Ferdinand Martinengo vo funkcii kapitána, krátko v roku 1872 bol aj druhým predsedom. Definitívne sa vzdal svojej funkcie až rok pred smrťou 1894.  Posledný požiar na Dobytčom trhu pomáhal hasiť ešte v roku 1893. Dovtedy sa zúčastnil na hasení stoviek požiarov v meste, organizoval požiarne cvičenia a podieľal sa na zdokonaľovaní technického vybavenia zboru. Výrazne aktívne vystupoval najmä pri konaní V. uhorského krajinského zjazdu, ktorý sa konal v roku 1880 v Prešporku. 

blog mmb

Požiar Kostola alžbetiniek v roku 1879 na hasení ktorého sa zúčastnil aj F. Martinengo, fotografia Fo-962, autor F. Löslauer, © MMB 

Presadzovanie športových  a humanistických princípov, ktoré napĺňal svojimi aktivitami mu prinieslo v pomeroch monarchie uznanie. Viaceré mesta ako Viedeň, Rieka, Budapešť, Celovec, Arad, Trnava, Malacky mu udelili titul čestného kapitána svojich  dobrovoľných hasičských spolkov. Ocenenie získal aj od Františka Jozefa v roku 1869, Zlatý záslužný kríž a v roku 1881 Rytiersky kríž rádu Františka Jozefa. Rozlúčkové reči pred uložením rakvy s jeho pozostatkami na Ondrejskom cintoríne zdôrazňovali ducha jeho rytierskosti ako šermiarskeho majstra. Stali sa mu aj predpokladom venovať životné úsilie ochrane majetku a života blížneho. Ideály blízke Martinengovi – záujem o šport spojený s humanistickými cieľmi – zostali inšpirujúce aj pre súčasnosť. Nesie a rozvíja ich napr. aj Spoločnosť Ferdinanda Martinenga v našom meste.

 

 
Kontakt: PaedDr. Martina Pavlikánová PhD.
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 1.3.2021 / 1.3.2021
 

 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Vyberáme:


Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.

web & design , redakčný systém

  Prihlásiť sa